Når du sender brev/pakker, merk ytterste konvolutt KUN med Sabona Trust, og skriv navn på fadderbarn og skole kun inne i konvolutten/pakken. Vi setter også stor pris på om du sender en mail til fadder@sabona.no når du sender brev/pakke, så vi kan følge opp med kontoret i Zimbabwe at det kommer frem.

Har du fått brev/pakke i retur? Kontakt oss på fadder@sabona.no så vi kan bistå så langt det er mulig med å ta med post til Zimbabwe. 

Vi setter uendelig stor pris på din støtte - på vegne av alle oss i Sabona, tusen takk for at du er fadder og er med på å skape en fremtid for en hel generasjon!