Skolegang og matstasjoner
Fjoråret var nok et tøft år for innbyggerne i Zimbabwe hvor en alvorlig tørke kom på toppen av allerede vanskelige politiske og økonomiske forhold. Derfor har vi i år, som i fjor, fokus på informasjonsarbeid rundt viktigheten av utdanning, for å sørge for at familier ikke trekker barna sine ut av skolen i vanskelige tider. Utdanning er kjernen i Sabonas arbeid og matstasjonene er en viktig del av dette arbeidet. Matstasjonene driftes av kvinnene i landsbyene og sikrer barna ett næringsrikt måltid hver dag på skolen, ofte det eneste de spiser den dagen. På skolene med matstasjoner ser vi at oppmøte er nær 100%; fattige foreldre som ellers ville holdt barna hjemme for å få hjelp med å finne mat velger å sende barna på skolen når de vet at de får et varmt måltid. I 2016 støttet vi barn og unge ved 7 skoler med skolegang og delte ut mer enn 140 000 varme måltider til skolebarn. Dette arbeidet fortsetter i 2017, og vi håper å bli i stand til å ta inn enda flere barn i fadderordningen i år.

Youth Empowerment
I tillegg til arbeidet vi allerede gjør på og utenfor skolene har Sabona i år startet Youth Empowerment prosjektet på videregående skoler. Youth Empowerment skal fungere som en brobygger mellom grunnskole og høyere utdanning. Målet med prosjektet er å gi sårbare ungdom mulighet til å gjennomføre og bestå videregående skole gjennom støtte til skoleutgifter, materiell, ekstraundervisning og informasjons- og motivasjonsarbeid. Sabona mener en helhetlig tilnærming er avgjørende for å støtte ungdom gjennom videregående skole, og dermed gi unge muligheten til å skape en bedre fremtid for seg selv og samfunnet de lever i.  

Høyere utdanning
Gjennom Sabonas høyere utdanningsfond får vanskeligstilt ungdom i Zimbabwe mulighet til å skape en fremtid ved å ta en utdannelse. Vi støtter nå nær 50 studenter ved universitet, høyskoler og yrkesskoler. I tillegg til å dekke skolepenger, som er noe de færreste har mulighet til, jobber Sabona med å veilede og tilrettelegge for studentene. I 2016 startet vi blant annet med studentforum, et mentorprogram, it-trening og innredet et eget studierom for studentene. Nytt av året er også at støtten til studentene nå inkluderer levekostnader da vi har opplevd at dette har vært en stor utfordring for studentene som allerede er i ordningen. Vi har fra oppstart sett en enorm utvikling hos studentene, de er svært engasjerte og studerer hardt. At så mange fra rurale områder nå tar høyere utdanning fungerer også som en motivasjonsfaktor for ungdom på videregående skole, og bidrar til å endre tankegangen til barna på landsbygda som aldri før har kunnet drømme om å få ta høyere utdanning.

Grønnsakshager
Grønnsakshagene som Sabona har startet har vært en bærebjelke i matstasjon-prosjektet og sørget for næringsrik kost blant annet til skoleelever. På grunn av tørken i 2016 har tilgang på mat vært ekstra utfordrende og disse grønnsakshagene, som driftes av lokalbefolkningen selv, har derfor vært uvurderlige for landsbyene. For 2017 er et av våre mål at flere grønnsakshager skal være tilknyttet stabile vannkilder, slik at risikoen for matmangel ved tørkeperioder minimeres. Per i dag er to nye grønnsakshager under etablering av lokalbefolkningen selv.  

Rent vann
2016 var også året da hele to nye solcelledrevne brønner ble ferdigstilt! Disse brønnene har redusert avstanden kvinnene ofte må gå for å hente rent vann med flere kilometer. Nærheten til brønner muliggjør også de mange drømmene om å drive med kyr og annet husdyrhold som sikrer inntekter. Til sammen sørger de to nye brønnene for rent vann til over 1000 mennesker og mer enn 700 husdyr. Vi planlegger å bore en ny solcelledrevet brønn i 2017.

Fatimaklinikken
Sabona har i mange år samarbeidet med Fatimaklinikken i Lupane distriktet gjennom forsyning av medisiner, utstyr og forbedring av infrastruktur. Fatimaklinikkens nærmeste vannkilde er per dags dato en brønn på Fatima Secondary School, som forsyner blant annet skolen og flere av de nærliggende landsbyene i tillegg til klinikken. Dette fører til at vanntilførselen er svært ustabil. Manglende tilgang på rent vann øker risikoen for sykdommer og gjør arbeidet på klinikken svært utfordrende. Sabona planlegger i løpet av 2017 å bore en solcelledrevet brønn for å sikre konstant tilgang til vann for klinikken og dens pasienter.

I tillegg håper vi å få samlet inn nok midler til å ferdigstille og utstyre fødeavdelingen ved Fatima i 2017. Hjemmefødsler øker risikoen for HIV-smitte fra mor til barn under fødsel betraktelig, i tillegg til økt risiko for komplikasjoner, sykdom og i verste tilfelle dødsfall. En operativ fødeklinikk vil være et viktig bidrag for gravide mødre og  barn i distriktet, og vi regner med at det vil bli rundt 200 fødsler årlig ved fødeavdelingen når den er ferdigstilt.  

Tusen takk til alle våre verdifulle støttespillere i 2016. Vi håper dere alle vil være med og følge oss videre i år!