I dag jobber det kun to sykepleiere på Fatima-klinikken, og disse fungerer også som jordmødre. Nærmeste sykehus med leger på vakt er 80 kilometer unna. Det finnes kun én fødeseng på Fatima-klinikken, ingen separate rom for forberedelse eller hvile, og fødende deler i dag rom med andre pasienter. Det er vanskelig å overnatte på klinikken fordi det ikke er senger. Dette kombinert med en lang reisevei, som stort sett foregår til fots, gjør det svært utfordrende for gravide kvinner å benytte seg av klinikken. Konsekvensen er at mange føder hjemme. Når ferdigstilt, vil fødeavdelingen ha kapasitet til å assistere inntil 20 pasienter om gangen, og det er forventet omtrent 200 fødsler årlig. 

Hjemmefødsler øker risikoen for HIV-smitte fra mor til barn under fødsel betraktelig. Zimbabwe er landet med den femte største utbredelsen av HIV i Afrika sør for Sahara. Tilbud som Fatima-klinikken er derfor svært viktig for å hindre at barn fødes med HIV. Gravide kvinner kan i dag besøke klinikken for å teste seg for HIV, men med mindre fødselen foregår under tett oppfølging er det et sjansespill som avgjør om babyen fødes med HIV-smitte fra mor.

Hjemmefødsler gjør også mødrene mer eksponert for komplikasjoner under fødsel og for infeksjoner i ettertid. På grunn av dårlig datagrunnlag er det stor usikkerhet knyttet til tall for svangerskapsrelatert dødelighet i Zimbabwe, men FN estimerer at 99% av svangerskapsrelaterte dødsfall skjer i utviklingsland og at 443 kvinner dør per 100.000 levendefødte barn i Zimbabwe. Dette er blant verdens høyeste dødsrate. Til sammenligning er tilsvarende tall for Norge fem dødsfall per 100.000 levendefødte barn, og FN har som mål å redusere svangerskapsrelatert dødelighet til under 70 per 100.000 levendefødte barn.

I tillegg blir vaksinering av ulike barnesykdommer sjelden praktisert ved fødsler hjemme, noe som igjen bidrar til høy barnedødelighet. Med en fungerende fødeavdeling reduseres faren for komplikasjoner som kan oppstå under fødselen, og både mor og baby er mindre utsatt for smitte og sykdom. Det er derfor et stort behov for tilgjengelige og trygge fødeavdelinger med gode sanitærforhold!

Hver eneste donasjon vil gjøre det mulig for klinikken å hjelpe langt flere kvinner enn i dag. Vi håper at vi sammen kan samle inn midler til å reparere taket på fødeavdelingen, koble til vann og elektrisitet og utstyre klinikken. Sabona ber om din hjelp til å ferdigstille fødeavdelingen ved Fatima-klinikken - og dermed bidra til å redusere mor- og barnedødeligheten i området til null!
 

 Hvordan bidra?

  • Donere penger
  • Arranger en innsamling på jobben, i idrettslaget eller i barselgruppen!
  • Ha kakesalg, klessalg eller loppemarked og la folk betale via vipps.
  • Følg Sabona på facebook (www.facebook.com/sabonanorge) og del kampanjen med venner og kjente
  • Spre budskapet på sosiale medier 


Gi ditt bidrag via VIPPS #13214 eller kontonummer 1254.20.19814 – merk donasjonen med Fatima.