Elisabeth er selv pensjonert sykepleier, og forteller om store forskjeller fra forholdene her hjemme. I motsetning til her er uniformene både hvite og nystrøkne! Samtidig flasser malingen av veggene og fødende må dele rom med andre pasienter. Nærmeste lege befinner seg åtte mil unna – hvis man er heldig er det også en ambulanse på den klinikken. Ellers kan legen kun nås for konsultasjon hvis mobildekningen tillater det. For kvinnene som kommer til Fatima-klinikken for å føde er det eneste alternativet å føde på jordgulvet hjemme – kanskje helt alene. Kontrastene til en norsk fødeavdeling er store, men Fatima-klinikken er likevel et viktig bidrag til fødende kvinner. I samarbeid med klinikken jobber Sabona nå med å gjøre tilbudet enda bedre.

”Takket være en entusiastisk og dedikert jordmor har klinikken et tilbud til kvinner som skal føde. Kvinner som bor langt unna kan komme til fødeavdelingen og være i nærheten av hjelp når fødselen starter. I dag mangler det meste av utstyr der, men når den er ferdig vil det være et avgjørende tilbud for å hindre barne- og kvinnedødelighet i forbindelse med fødsel.”
 
Elisabeth mener at for å sikre trygge fødsler for mor og barn er jordmor aller viktigst. Videre mangler en ordentlig fødeseng, slik at den fødende kan komme seg opp i halvt eller helt sittende stilling, sanitær og medisinsk utstyr, rent vann og gode sanitære forhold. Sabona starter i mai arbeidet med å installere en solcelledrevet brønn ved klinikken, og målet er å samle inn nok midler til å fullt utstyre fødeavdelingen i år.

Under besøket ved klinikken hadde Elisabeth en dramatisk opplevelse:
”Da vi ankom klinikken lå en kvinne i fødsel. Hun forsøkte å trykke barnet ut ved hjelp av en dyktig og erfaren jordmor. Det hadde vært stor nok åpning lenge, men barnet sto og ’stanget’ i fødselskanalen. Det var tydelig at jordmoren var bekymret for barnet – og hun lyttet ofte etter fosterlyden," forteller Elisabeth. "Assistenten og jeg sto på hver vår side av sengen og forsøkte å presse på magen til kvinnen, men barnet kom ikke ut."

Til slutt hoppet Elisabeth opp i sengen og la all sin tyngde i presset på magen. Etter tre-fire kraftige trykk fra kvinnen, sammen med kraftige press fra Elisabeth, kom endelig barnets hode ut. Bare et par trykk senere var babyen helt ute; navlestrengen var rundt hodet og det var trolig dette som hadde holdt igjen.
 
”Da barnet kom ut var han blå på fingre og tær. Kvinnen som frem til da hadde vært helt stille hvisket frem et ’Thank You!’. Hadde ikke barnet kommet ut ville både hennes og barnets liv vært i stor fare.”
Gutten fikk navnet Zibusiso - som betyr "velsignet" på Ndbele. Både mor og barn har det bra i dag.

For Elisabeth var reisen til Zimbabwe en reise i kontraster og sterke inntrykk.

”Det er et land jeg gjerne vender tilbake til. Landet har kanskje et dårlig rykte i vesten, men det er utrolig vakkert og befolket med vennlige og positive mennesker.”

Sabona samler nå inn penger til Fatima-klinikken. Med din hjelp kan vi styrke klinikkens infrastruktur og utstyre fødeavdelingen slik at kvinnene i Lupane-distriktet får et trygt og verdig sted å komme under graviditet og fødsel. Besøk kampanjesiden vår og les mer om prosjektet vårt her. Sammen gjør vi en forskjell!

Gi ditt bidrag merket ’Fatima’ via VIPPS #13214 eller til kontonr 1254.20.19814 

Varme hilsener fra Sabona