Hvis du følger Sabona på Facebook har du kanskje fått med deg vårens gladnyhet – Sabona holder i samarbeid med teamet på Fatima-klinikken på å bore en ny brønn som vil sikre stabil vanntilførsel til klinikken og dens pasienter! Stabil vanntilførsel og gode sanitærforhold er avgjørende for å redusere komplikasjoner i etterkant av fødsler og smittefare både fra mor til barn og mellom pasienter. Det er derfor en stor glede at dette prosjektet nå endelig er satt i gang.

Å bore en brønn er omfattende arbeid som tar lang tid og det er nødvendig med grundig forarbeid. I denne delen av prosessen samarbeider Sabona med hydrologer for å finne lokasjoner med godt grunnvannreservoar. I tillegg må det opprettes kontakt med lokale myndigheter for å få på plass nødvendige lisenser for å bore etter vann. Sabona bruker også denne perioden til å kartlegge mulige risikoer som kan oppstå og identifisere tiltak for å forhindre dette. Vi arbeider også  med å finne de riktige lokale aktørene til å gjennomføre jobben, og når alt dette er på plass kan boringen starte.

Boringen etter vann startet onsdag 10. mai og tok 5 timer og 20 minutter å gjennomføre. Vann ble funnet på 60 meter og gleden var stor da det ble klart at boringen var en suksess! 

Etter boring gjennomføres det en såkalt yield-test for å sjekke hvor mye vann brønnen vil kunne ”produsere” per sekund. Dette må gjennomføres før installasjon av pumpe og solcellesystem kan settes i gang. Borehullet må også stå minst en uke for å sette seg før installeringen kan fortsette. 

I disse dager begynner arbeidet med installasjon av stålstrukturene rundt vanntankene samt frakt og installasjon av tanker, graving og arbeid med forberedelser til installasjon av solcellesystemet. Solcellene skal installeres på taket til fødeavdelingen, som Sabona også jobber med å få reparert og ferdigstilt i år. Fatima-klinikken og lokalsamfunnet tar initiativ og hjelper til og skal bl.a. grave rundt 70 meter fra borehullet til klinikken samt flere dype hull, og sette opp et vakthus ved den ferdige brønnen.

Alt i alt har det vært en spennende uke for Sabonas team i Zimbabwe. For Fatima-klinikken har stabil tilgang til rent vann vært en drøm lenge - og personalet har allerede begynt å planlegge hvordan de kan bruke denne vannkilden best mulig – for eksempel som kilde til grønnsakshage så kvinnene som kommer til klinikken kan få grønnsaker.

Vi er uendelig glade for å kunne bidra til å gjøre drømmen til virkelighet - og for alle som bidrar til Sabonas arbeid! Sammen gjør vi en forskjell <3

Med ønske om en riktig fin og solfylt sommer fra Sabona-teamet!