• Utdanning er grunnpilaren i vårt arbeid i Zimbabwe og sørger for at barn og ungdom ikke bare får gå skolen, men også får veiledning og informasjon om muligheter. Sabonas prosjekter jobber med å fjerne hindringer som gjør det vanskelig å prestere på skolen. Dette kan være forhold hjemme, behov for ekstraundervisning og utfordringer knyttet til ernæring og helse.
  • Matstasjonene på barneskolene har sørget for et varmt måltid til alle barna på skolen hver dag.
  • Fadderordningen har gitt skolegang til barn og ungdom på grunnskolen.
  • Vårt høyere utdanningsfond, i samarbeid med Kavlifondet, har gitt en mulighet til ungdom å ta en høyere utdanning på høyskole eller universitet.
  • Youth Empowerment er iverksatt og er et nytt tiltak som fokuserer spesielt på ungdom som strever på videregående. Målet er å hjelpe ungdom til å stå på videregående og få de ut i jobb.
  • Fatimaklinikken har fått et skikkelig løft! Her har vi sørget for at klinikken og fødestuen har fått innlagt vann og varmtvann, og vi har startet med å utstyre klinikken med hjelpemidler og medisinsk utstyr. Det er allerede store fremskritt på veien mot at kvinner kan føde i tryggere omgivelser og at risiko for både mor og barn er redusert.
Tusen takk til alle våre givere og samarbeidspartnere for all støtte dere har gitt så langt i år – og for at dere sammen med oss gjør en forskjell i menneskers liv, hver dag