Mette barn lærer best
 
Politisk uro, inflasjon, epidemier og tørke har gjort at Zimbabwe har gått i kraftig motbakke de siste årene. Som følge av det går mange barn sultne til sengs. Et barn som er sulten har dårlige forutsetninger for å lære: Det er umulig å konsentrere seg i timen og ta til seg ny kunnskap. 
 
Gjennom Sabonas utdanningsfond drifter lokalbefolkningen matstasjoner på skolene i Zimbabwe. Det gir barna et varmt og næringsrikt måltid hver dag – ofte det eneste måltidet de spiser den dagen. Det sørger for at barna får energi og næringsstoffer til læring og utvikling. Fattige foreldre som ellers ville holdt barna hjemme, sender heller barna på skolen når de vet at barna får mat.

Fremveksten av en organisasjon
Ynghild Solholm reiste til den lille landsbyen Dopota i 1999 for å undervise i engelsk. Fordi svært mange av barna besvimte i skoletimene, innså hun fort at barna først og fremst trengte mat. Hun reiste hjem og organiserte en støttekonsert, og kom tilbake med nok penger til å starte opp en matstasjon på skolen. Der fikk barna et varmt måltid om dagen.
 
Fra 1999 til 2006 bodde Ynghild i Dopota, og fikk oppleve utfordringene i landsbyen på nært hold. Hun drev et enmannsforetak fra Norge og arbeidet alene med støtte fra norske givere frem til Sabona ble en stiftelse i november 2003. Med tiden har hun organisert flere støttekonserter, og fått pengestøtte fra venner, familie, kjente og ukjente. Organisasjonen Sabona har vokst frem, og vi jobber i dag med fokus på utdanning, ernæring og helse.

Kavlifondets rolle
Siden 2014 har Kavlifondet og Sabona samarbeidet om et utdanningsfond for fattige, men dyktige elever og studenter i Zimbabwe. Kavlifondet har gitt direkte støtte til 112 elever, hvorav 50 av dem tar høyere utdanning. Kavlifondet støtter også studentsamlinger, mentorordninger, PC-opplæring og motivasjonssamtaler som er viktig for studentene i programmet.

Det nytter, og mange tall peker i riktig retning: 
Andelen fattige i verden er halvert siden 1990.
Kun 12,9 prosent av verdens befolkning er i dag underernært, sammenlignet med 23,3 prosent i 1990.
12000 barn har fått hjelp gjennom Sabonas utdanningsprosjekt.

Dette kan du gjøre: Bli fadder i Sabona og skap en fremtid for ett barn!
  • For 7 kroner dagen kan du gi barn skolegang i et helt år
  • For 40 kroner måneden gir du et barn et varmt måltid hver dag.
Bli fadder
Vi i Sabona er glade og stolte over engasjementet og støtten fra Kavlifondet, og for alt vi får til sammen med våre verdifulle støttespillere. En varm takk til dere alle!