Mayibongwe er en av få elever som har bestått eksamen på O-level i Form 4 og dermed gått videre til A-level. Zimbabwe følger det britisk skolesystemet hvor O`level tilsvarer det samme som norsk ungdomsskole.

I Zimbabwe er det et stort problem med ungdom som dropper ut av skolen, og Sabona har derfor startet prosjektet "Youth Empowerment" som er en brobygger mellom grunnskole og høyere utdanning. Målet er å gi sårbar ungdom en mulighet til å gjennomføre videregående skole og øke antallet elever som består videregående.

Det er stort for Mayibongwe, hans familie og Sabona at han nå har begynt på videregående skole!

Mayibongwe er født med diagnosen albinisme, og solen er dermed en stor påkjenning. Moren og hans to brødre er født med samme diagnose. På bildet over er moren og faren til Mayibongwe. Sabona har støttet familien med medisiner, langermede klær og solkremer for at de skal kunne leve livet mest mulig normalt.

Sabona har også lagt mye arbeid i å bekjempe stigmatiseringen av albinoer i Zimbabwe for at Mayibongwe og andre med samme diagnose skal få en bedre hverdag. 

 

Mayibongwe har store drømmer for fremtiden, og han er på god vei for å oppfylle disse drømmene! Takk til alle som gjør det mulig!

Bli med som fadder hos Sabona, og ta del i flere reiser som reisen med Mayibongwe!