Det er egentlig helt utrolig at 37 år med vanskelige politiske omstendigheter i Zimbabwe har snudd seg så raskt. I mange år har Sabona helt bevisst holdt en lav profil hva gjelder politiske uttalelser. Dette fordi slike ord kunne lede til vold/ tortur av beboerne i landsbyene som vi har hjulpet i snart 20 år. I Zimbabwe har organisasjoner som Sabona ikke vært ønsket av President Robert Mugabe og kona Grace fordi de har anklaget såkalte NGO for å drive politisk virksomhet. Derfor har vi aldri kunne prate åpent og ærlig om hvor vanskelig denne situasjonen faktisk har vært. Vi har holdt oss nøkterne i mange år, men jobbet fokusert og målrettet for å hjelpe folket i Zimbabwe.

 

Nå er det endelig nye tider, og selv om nye presidenten Emerson Mnangagwa kommer fra samme parti som Robert Mugabe, så opplever de fleste tross alt at det er en ny vår. Vi var tilstede under frigjørelsen i slutten av november og noterte at både hvite og sorte danset sammen i gatene. Side om side hadde Zimbabwere kommet sammen uansett farge for å feire en ny fremtid. Begge parter har lidd under Mugabe og det er særdeles viktig at de nå står sammen.

Nå i Zimbabwe snakker folk åpent om politikk. For bare noen uker siden kunne slike uttalelser lede til at man ble ført bort midt i natten av politiet. Mange komme aldri tilbake. Dette presset på ytringsfrihet er nå så godt som helt borte. I tillegg så er det bemerkningsverdig at hele denne dramatiske endringen skjedde uten at blod ble tapt.

 

Folket i Zimbabwe ønsker fred og veien tilbake til en økonomi som var en av de sterkeste i hele Afrika. Naturressursene og det høye utdanningsnivået i Zimbabwe gir en antydning om at fremtiden er lys, men vi kan heller ikke glemme at det er 90 % arbeidsledighet og at Mugabe regjeringen har erkjent at de har mistet USD 15 milliarder. Det er penger landet sårt trenger som aldri vil komme tilbake.

 

Det er en lang vei fremover, men gleden i Zimbabwe er høy. Selv om de fleste lever på USD 1 om dagen, så er det nå håp. President Mnangagwa har også gitt sine ministrer frem til 1. februar for å rydde opp i sine egne saker. Deretter skal alt granskes og noen som jobber utenfor loven vil bli fjernet. Det er store ord, men tilsier at Mnangagwa har skjønt situasjonen og vet at verden følger godt med.

 

Sabona har i mange år sørget for en bedre fremtid for Zimbabwe, men den jobben kan man nesten si har akkurat begynt. Det er nå hele Zimbabwe trenger Sabona, og det er nå Sabona trenger alle våre Sabonavenner som har det godt og trygt i Norge til å støtte vårt arbeid i å løfte opp Zimbabwe.