Sabona er en liten organisasjon med store resultater! Vi jobber med prosjekter på grasrota i Zimbabwe innenfor temaene utdanning, helse og sysselsetting. Siden 2001 har vi bl.a. hjulpet 14000 barn og unge med utdanning, boret 8 vannbrønner, bygd 9 grønnsakshager delt ut flere millioner måltider osv. 90% av de midlene vi samler inn går til konkrete prosjekt. For Sabona er nærhet og glede svært viktig, vi ønsker å fokusere på alt det positive som skjer når mennesker kommer sammen. For mer informasjon se sabona.no

PRAKTIKANT

Bærekraftige prosjekt – Lokal utvikling – Fokus på positivitet

Ønsker du å skaffe deg spennende og relevant erfaring innenfor bistand og utvikling? Ønsker du å gjøre noe meningsfylt samtidig som du selv bygger CV? Ønsker du å ta ansvar for viktige prosjekt som fører til konkrete og bærekraftige resultater?

Sabona søker tre positive og engasjerte praktikanter til vårt kontor i Oslo. Her får du være del av et lite team som jobber hardt, har det gøy og leverer fantastiske resultater for mange mennesker!

Noen av de oppgavene vi ønsker at praktikantene skal jobbe med er:

 • Giver- og fadderordning – følge opp og bistå våre Sabonavenner og -faddere
 • Bistå Sabonas Gründer, Ynghild Solholm, i hennes arbeid internt og eksternt
 • Sosiale medier / Internett / Digitalisering – Sikre at alle digitale plattformer (sabona.no. Facebook, webshop, Instagram etc) utvikles og driftes på en best mulig måte, og at Sabona derigjennom får kommunisert riktig budskap til ulike publikum og at inntekter genereres.
 • Events – planlegge og gjennomføre våre faste arrangementer i Oslo f.eks. Standup Aid på Latter med Norges beste komikere.
 • Ditt prosjekt! Om du har en god ide til et prosjekt så gjør vi det
 • Alle de andre oppgavene som dukker opp i hverdagen til en organisasjon som Sabona

Vi søker deg som:

 • Er positiv og engasjert i å gjøre en innsats for andre mennesker
 • Er proaktiv, strukturert og nøyaktig
 • Har gode IT-ferdigheter og forstår de nye digitale plattformene
 • Har god formidlingsevne, og er flytende både på norsk og engelsk
 • Ikke synes noen jobb er for liten eller for stor!


Stillingen har i utgangspunktet en varighet på 12 mnd, med oppstart i januar 2019. Ønsket arbeidstid er to faste dager i uken. Noe ettermiddags- og helgearbeid kan forekomme. Stillingen er ulønnet. Bli med i et spennende miljø som kan åpne mange framtidige dører! 


For mer informasjon og eventuelle spørsmål, kontakt en av våre rådgivere i HA Consulting: Ramona Enica (925 16 216, ramona.enica@haconsulting.no) eller Håkon Heskja (90 50 50 12, hakon.heskja@haconsulting.no).

Søknad sender du til Ramona snarest!