Zimbabwe blir hardt rammet av naturkatastrofer, ytre faktorer som gjør forholdene uforutsigbare for den lokale befolkningen. I slutten av 2018 uteble regnet og vi visste at vi gikk inn i et nytt år med tørke i de områdene vi jobber. I tillegg ble vi svært urolige da flere av våre brønner ble truffet av lyn og landsbyene stod uten vann. Så våknet vi til et nyår med verdens høyeste bensinpris og at folk tok til gatene. Internett ble tatt ned og urolighetene varte. Lærere og leger gikk i streik. Varer vi hadde bestilt til brønnene stod nå fast. Butikker var stengt. Prisene steg ytterligere og regnet uteble. Vi visste at maisbøndene ikke kom til å ha noe å høste.

I mars, med kun noen få dagers forvarsel, ble syklonen Idai varslet. Vi, som andre, stod paralysert da Idai kom inn over Mosambik i 195 km/t, og gikk videre inn i Zimbabwe. Flere av våre ansatte og venner har familie der syklonen traff og hele byer ble utslettet. En av byene var på størrelse med Oslo. 

Sabona Trust var en av mange som ønsket å bidra i Zimbabwe. Syklonen var den verste naturkatastrofen i landet på 200 år. Det er estimert at over 2250 hus ble vasket bort og ødelagt, 4000 mennesker er hjemløse og over 600 mennesker er rapportert døde, savnet eller skadd. Videre er avlinger ødelagt, noe som gir stor matmangel i de rammede områdene.

Like etter at syklonen traff, startet Sabona sitt arbeid med å hjelpe ofrene. Klær donert av Bergans, samt viktige medisiner, ble tatt med ned til områdene. Med god hjelp til koordinering fra Agathe, som i mange år jobbet frivillig for Sabona og som nå driver Rudos, ble alle klærne delt ut i Chimanimani, et av områdene som var verst rammet av syklonen.

Takket være dere, og teamet vårt i Zimbabwe, kunne vi handle raskt. Ikke minst kunne vi påse at alt kom frem slik det skulle, for det er ikke alltid slik i kaotiske situasjoner. Det er viktig å kjenne til folk på grasrota, folk man stoler på. Syklonofrene trenger hjelp fremover! Vi samarbeider med Rudos og gjennom dem kommer pengene direkte til de som trenger det!