I slutten av mars 2019 dro lege Jonas Bergland og sykepleier Ole Soo ned til områdene våre i Zimbabwe for å frivillig bidra til sårt tiltrengt behandling av pasienter. Gjennom Sabona, med god hjelp fra dere, har Ole og Jonas samlet inn nesten 50 000 kroner til innkjøp av medisiner og utstyr. Videre bidro de til behandling av over 200 pasienter. Disse frivillige aksjonene bidrar til sårt trengt bistand, og skaper store ringvirkninger i samfunnet.

En høy andel av befolkningen i Zimbabwe har ikke tilgang til viktige medisiner og medisinske prosedyrer. Over 13% av befolkningen er smittet av HIV, noe som utgjør 1.3 millioner mennesker. Tilgangen til viktige medisiner er lav, og ofte mangler apotekene basisvarer som Paracet og lignende. I tillegg er det stor mangel på tilgang til enkle operasjoner og behandlinger som for oss i Norge blir sett på som en selvfølge. Grå stær, som i verste fall kan føre til tidlig blindhet, er utbredt i Zimbabwe og kan behandles med et lett medisinsk inngrep.  

Sabona ønsker å bidra til økt tilgang på medisiner og helsepersonell, slik at befolkningen kan få tilgang på den behandlingen de trenger. Vi setter stor pris på arbeidet Jonas og Ole har lagt ned. Dere inspirerer oss!