«Hvorfor gjør ikke alle dette?» sier miljøarbeider Eileen Eldjarn Rognstad ved Valler vgs entusiastisk. Skolen som stolt kaller seg en Sabona-skole.

Sabona møter Eileen og noen av jentene fra Sabona-komiteen; Iris, Ingrid, Johanna, Victoria og Thea. En håndfull lærere ved skolen er også begeistret for samarbeidet. 


Hvordan kom samarbeidet i stand?
Komiteen som møtes jevnlig, ble dannet etter stor interesse fra elever på alle trinn, og består av rundt 15 elever. Sommeren 2018 bestemte elevrådet at Valler skulle samarbeide med Sabona.

Samarbeidet begynte med at elevrådet ville ha noe fast å gi pengene til på OD-dagen (Operasjon Dagsverk). Slik ble OD-dagen til Sabona-dagen. Og etter omtrent halvannet års nært samarbeid ser man at det bærer frukter for alle parter. 

 «Nærhet til prosjektene vi får med et slikt samarbeid engasjerer elevene på en helt unik måte», sier Eileen. 

Et nært samarbeid som dette innebærer blant annet at Sabona bidrar med informasjon og status om hva som skjer på grasrotnivå i Zimbabwe, foredrag og forelesninger i enkelte fag, som for eksempel sosiologi og psykologi. Elevene jobber for å samle inn penger til Sabonas mange og viktige prosjekter i et land som er preget av politisk uro og lange perioder med tørke og sult. Utover Sabona-dagen, jobbes det med ulike aktiviteter for å samle inn penger. Blant annet kakesalg i skolekantinen. Og den kjente «Valler-marsjen» har også generert inntekter til Sabona.

Nærhet til prosjektene vi får med et slikt samarbeid engasjerer elevene på en helt unik måte


Hvorfor er dere så glade i Sabona?
«Det føles bra å hjelpe andre som trenger det, og det er motiverende å se at pengene når helt frem», sier elevene. 

Mange vil påstå at man lærer bedre ved handling og ved å kunne knytte reelle problemstillinger i verden opp mot et bestemt tema eller fag. «Det er positivt for elevene å få et vindu ut i verden», sier Eileen. Hun nevner også at Sabonas prosjekter treffer nesten alle FNs 17 bærekraftsmål. «Dette gjør at vi som lærere kan dra nytte av prosjektene til Sabona i undervisningen, og derved implementere de nye læreplanene på en effektiv måte! Se bare på de fire første: utrydde fattigdom, utrydde sult, god helse, god utdanning».

 
Kilde: www.fn.no

«Og det er fremdeles mye vi kan gjøre sammen, fortsetter Eileen. Samarbeidet er veldig spennende og vi har ikke utforsket alle muligheter samarbeidet åpner for, ennå». 

Flere lærere er veldig engasjerte, noe som selvsagt er viktig for at elevene også skal engasjere seg. Sabona er dypt rørt over engasjementet til alle.

 
Den nye læreplanen og Sabona
Før jul la kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) fram resultatet av de siste års arbeid med læreplanfornyelsen. Høsten 2020 skal skolene over hele landet ta imot over 700 000 elever. De neste månedene må skoleeiere, skoleledere og lærere bruke godt. For høsten 2020 skal elevene møte en skole hvor innholdet er fornyet. Sanner pekte bl.a. på at elevene vil møte tre sentrale samfunnsutfordringer gjennom de tverrfaglige temaene: folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.

Valler skoles Sabona-samarbeid går rett inn i disse temaene og gjør det lettere å forstå og lære om dem. 

 
Kan dere anbefale andre skoler å gjøre det samme?
Elevene synes det er gøy og givende å jobbe med Sabona, selv om noe selvsagt kunne vært bedre. «Vi skulle gjerne sett at flere gutter var med», sier jentene i komiteen.

De synes arbeidet er en god erfaring, og at det er viktig å hjelpe andre. Erfaringene fra Sabona-samarbeidet kan brukes i mange fag. Fra konkrete problemstillinger om fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling som kan brukes i samfunnsfag, via retorikk i norskfaget til konkrete oppgaver som markedsføring og presentasjon av arrangementer til inntekt for en god sak. Sabona har også bidratt med forelesninger i både sosiologi- og psykologiklassene. Noen av elevene sier de gjerne vil bli med til andre skoler og presentere samarbeidet. Noen ønsker også å reise til Zimbabwe. Og hvem vet, kanskje dette også kan bli en karrierevei for noen. En meningsfull jobb er ofte det mange ønsker seg i løpet av sin yrkeskarriere.

 

Les mer om saken her.