Grunnlegger av Sabona, Ynghild Solholm, returnerte fra Zimbabwe for få dager siden. Hun utrykker stor bekymring og frykt for hva Zimbabwes befolkning nå har i vente.

«Zimbabwe tåler ikke denne pandemien. Dette er det største marerittet vi kan se for oss skje. Helsevesenet ligger brakk, det finnes ikke medisiner, eller et system som kan tåle dette og det er få leger. Zimbabwe har kun åtte ventilatorer til en befolkning på over 16 millioner mennesker. Nødvendig utstyr er ikke-eksistrende. 1/3 av befolkningen har ikke tilgang på rent vann, det finnes ikke hjelp å få for et allerede hardt prøvet folk, som i årevis har prøvd å overleve.»

Zimbabwe forbereder seg på at COVID-19 viruset vil ramme landet hardt, men det er lite som tyder på at smittevern og testutstyr vil være på plass til tross for at Zimbabwe lanserte en pott på $ 26,4 millioner dollar for å bekjempe det dødelige viruset.

Myndighetene har beordret skolene stengt fra og med tirsdag og forbud mot alle forsamlinger. Feiringen av nasjonaldagen er avlyst og kirker stenges.

Turistnæringen og alle andre industrier er allerede hardt rammet.
I et land hvor de færreste har tilgang på mat, medisiner og et helsevesen som ligger fullstendig brakk, er det de aller svakeste som rammes hardest igjen.

Myndighetene har gått ut med informasjon som skal spres ut til lokalbefolkningen på ulike måter og dette har Sabona allerede iverksatt tiltak for, slik at informasjonen når landsbygda.

Solholm sier at Sabona vil gjøre alt de kan for å komme gjennom denne krisen og være der for de aller svakeste.

Vil du bidra? GLOBAL DUGNAD: Vi tar vår del av ansvaret i korona-kampen

 

 ZIMBABWE – SABONA SITT ENGASJEMENT VIKTIGERE ENN NOEN GANG

Den norske organisasjonen Sabona har siden 2001 arbeidet uavbrutt i Zimbabwe og sørget for utdannelse av 14.000 barn og ungdom, gitt mat og rent vann til over 50.000 mennesker.

«Vårt arbeid vil fortsette, men vi er svært usikre på fremtiden for befolkningen», sier Solholm.

Hun utrykker bekymring for planlagte prosjekter som brønnboring og forestående operasjoner for pasienter som haster. «Vårt arbeid vil fortsette, men usikkerheten for inntekter til organisasjonen og situasjonen i Zimbabwe gjør at organisasjonen må omprioritere prosjekter og fokusere på tiltak som vil redde flest mulig liv.»

ET HARDT PRØVET FOLK

Befolkningens situasjon har forverret seg de seneste årene. Tørke, mangel på mat og et helt land i økonomisk ruin har preget hverdagen til folket.

Zimbabwe har enorme kull-, olje-, gull- og diamantforekomster. Tidligere blomstret jordbruket og landet ble kaldt "Afrikas matkurv".  Dette gjenspeiler ikke livet for zimbabwere i dag, etter mange år med inflasjon og prisstigning, 95% arbeidsledighet og politisk uro.

Nå står Zimbabwe overfor den største katastrofen uten forsvar.

 

Vil du bidra? GLOBAL DUGNAD: Vi tar vår del av ansvaret i korona-kampen