Flere politikere er døde, deriblant Utenriksminister Moyo som døde 20. januar. Landsbyene Sabona jobber i har til nå unngått smitten. Men i helga ble den første pasienten registrert med korona og er innlagt. Det er per i dag uklart når, eller i det hele tatt OM, et vaksinasjonsprogram kan rulles ut i Zimbabwe.  

Lokalbefolkningen får mye forskjellig informasjon gjennom sosiale medier og til og med helsemyndighetene ber befolkningen om å benytte natur-/tradisjonell medisin i kampen mot korona. De færreste kan eller vil reise til sykehus, da sykehusene har i lang tid blitt sett på som dødsfeller. Det er ingen hjelp å få. Og det blir for dyrt for familien å skulle frakte den døde tilbake til hjemstedet. 

Dagens Zimbabwe lider, og spesielt de fattige og middelklassen i byene lider under lockdown. De aller fleste har overlevd i dagens Zimbabwe som småselgere på markedene og nå jages de av politiet. Media og politiet rapporterer at de er ignorante til restriksjonene, men er de det?

  

Frykten for å sulte i hjel er større enn Covid-19. Sabonas matutdeling har vært kritisk.

“Sannheten er at folket gjør alt de kan for å skaffe et levebrød, de gjør hva som helst for å skaffe noen dollar til mat. Hva som vil drepe oss er ikke Covid 19, men sult. Vi har ikke tilgang på mat eller et system som kan hjelpe under en lockdown. I dag kan folk i Bulawayo gå dagevisopptil en uke, uten mat. Det er kun de få med jobb eller som har slektninger i utlandet som har råd til noen basisvarer, men knapt nok det”  
Marita Hlumbayo, hjelpearbeider 

 

Sabonas mål for 2021.

Vi vil fortsette å arbeide for å styrke fadderordningen slik at barn får skolegang, helseprosjektene og sørge for at barna får mat, og styrke smitteverntiltak både i skolene, klinikkene og landsbyene generelt. I tillegg har vi bygningsarbeid på skolen som ferdigstilles, samt oppfølging av hotsspots/learninglab i samarbeid med Leap Learing.

Samtidig vil vi jobbe målrettet for at Sabona Development Center (SDC) kommer godt i gang, med hovedfokus på kyllingoppdrett. Vi vil sørge for utvidelse av tre små kyllinganlegg som drives godt i dag av det vi kaller Support Group. Denne gruppen er mennesker med HIV som har særskilt behov for ekstra næringsrik mat. Byggingen av kyllingoppdrettsanlegget ifbm SDC igangsettes så snart "Plan og Bygg" har godkjent prosjekteringen. Dette vil være med på å skape mange nye arbeidsplasser og kjærkommen inntekt, slik at befolkningen på sikt kan bli selvhjulpne.

  

Hele tre brønner skal settes opp i Masikili-området, hvor som vil sørge for at 900 mennesker får tilgang på rent vann. I dag har disse landsbyene kun tilgang på vann fra gamle brønner som er svært helseskadelige. Når det er regntid, strømmer skittent vann inn og resten av året tørker de inn. Buskap må tas til Gwaii elven over fem kilometer unna. Dette vil ha enorme ringvirkninger og positive konsekvenser på mange områder. Både mennesker og deres husdyr vil ha tilgang på rent vann, det vil spare både tid og ha stor helsebringende effekt.

Sabona Trust, vårt sterke team i Zimbabwe, vil fortsette å fokusere på å styrke organisasjonen lokalt slik at vi kan få til mest mulig med hver krone. Sabona Norge vil jobbe ekstra hardt i år for å skaffe midlene som gjør dette mulig. Ta gjerne kontakt med oss om dere har innspill eller lyst til å bidra, sammen med dere skal vi få dette til.

 

VÅRE HELTER ER DERE- det er dere som gjør det mulig! 

Sabona jobber hardt for å fortsette tiltak som vil sikre barna og deres familier under pandemien. Vi er svært takknemlig for hvert eneste bidrag og julegave vi har fått fra dere. Med hånden på hjertet, Sabona ville aldri overlevd 2020, uten deres støtte. Tusen takk! 

Det betyr at vi kan sikre mat til barna og deres familier i fire landsbyer og fortsette det viktige helsearbeidet. Og vi kan bygge flere brønner og fortsette de prosjekter vi kan. Teamet i Zimbabwe jobber døgnet rundt.

I det nye året er Zimbabwe endelig velsignet med regn etter flere år hvor det har uteblitt. På landsbygda betyr det at de har kunnet begynne å så jorda. Til tross for at vi går et usikkert og utfordrende år i møte, kan vi ikke si annet enn at vi er dypt takknemlige for at vi går denne veien sammen med dere. Vi kunne ikke forestilt oss et bedre team enn dere.

 

Informasjon om skattefradrag på donasjoner