Sabona er en liten bistandsorganisasjon som har støttet livsfremmende grasrotprosjekter i Zimbabwe i mer enn 20 år. Et land hvor millioner av mennesker ikke har nok mat. 2004 var starten på et av våre livsviktige prosjekter innen matvareproduksjon. Da noen av landsbyenes HIV-positive medlemmer åpnet seg, på tross av stigmatiseringen, og fortalte om sin sykdom og dens utfordringer, begynte flere å støtte hverandre og snakke om hvordan man best kunne håndtere sykdommen.

Gruppens medlemmer steg raskt i antall. Næringsrik mat er viktig for å kunne leve med sykdommen. Næringsrikmat er viktig for alle. Derfor skal Sabona nå satse på kyllingproduksjon.

Etterhvert bestemte gruppen seg først for å starte produksjon av grønnsaker. Med støtte fra Sabona og tilgang til vann, takket være våre brønnprosjekter, har det latt seg gjøre å dyrke grønnsaker på tross av lange perioder og år med tørke. Grønnsaker som gulrot, kål, løk og bønner ble dyrket frem. Grønnsakene bidrar til å styrke immunforsvaret og dempe bivirkningene av medisinene (kvalme, diaré, muskel- og leddsmerter, tap av matlyst og vekttap).

Starten på drømmen om kyllingproduksjon

HIV-pasientene gikk glipp av viktige legetimer og tilgang på medisiner på grunn av pengemangel til transport. Dette ønsket de å gjøre noe med, selv om mange gjennom Sabonas hjelpefond fikk tilgang til medisinsk hjelp.

I 2018, etter suksessen med grønnsakhagene, ble gruppens drøm og idé til kyllingproduksjon en realitet med hjelp fra Sabona, som har vært med å forme prosjektet og bistått med midler og ressurser slik at denne sårbare gruppen skal ha tilgang på næringsrik mat og penger til å få legehjelp. I dag består gruppen av 108 medlemmer som har delt seg inn i tre grupper fordelt etter område. Tre velfungerende kyllinganlegg har i dag mellom 200-300 Boschveld-kyllinger hver. Denne rasen skal være hardføre og motstandsdyktige og ha evne til å tilpasse seg forholdene på landsbygda, samt at den vokser relativt raskt. Det gis opplæring om dyrehold og -velferd, vaksinering og annet. Anleggene bidrar til kjærkommen næring og inntekt som gjør at gruppen har mulighet til å skaffe seg noe midler til kostnader knyttet til sykdommen. Men ikke nok. Det er fremdeles et behov for å øke kyllingproduksjonen samt bistå i å fremme salgsarbeidet. Sabona jobber nå hardt for å oppskalere produksjonen slik at hele regionen på sikt skal kunne leve selvstendige og verdige liv.

Dagens Zimbabwe

Det bor 14,6 millioner mennesker i Zimbabwe i dag (Worldbank), 5,58 millioner av disse lider av matmangel ifølge World Food Programme (desember 2020). Mange spiser kun en gang om dagen, ofte kun Sadza, som er en stiv «grøt» laget på maismel. Arbeidsledigheten er på 95% - dvs. at kun 5% har formell jobb. Resten lever av det de klarer å selge på et torg eller langs veien, men den muligheten ble selvsagt kraftig begrenset på grunn av pandemien. Befolkning er ung og utdanningsnivået er høyt, men jobbene finnes ikke. Derfor flytter de fleste med utdannelse ut av landet for å jobbe og landet lider således av det som kalles «brain drain».

Selv om det er mange fattige, finnes det også velstående zimbabwere. Etterspørselen etter kylling er stor, både supermarkedene i byene og safarilodgene ønsker å selge kylling. Her finnes det muligheter. Men det trengs drahjelp. Her kommer Sabona inn.

På toppen av fysiske utfordringer er den urolige politiske og økonomiske situasjonen i Zimbabwe som har pågått i flere tiår. Pasienter sliter med å komme seg til sykehusene. Det er langt og kostbart med transport. I tillegg koster det penger å oppsøke sykehus. Penger er det lite av. Fordi det er få jobber. Prisene er høye på grunn av hyperinflasjon. Jordbruket ligger brakk etter Robert Mugabes jordbruksreform på slutten av 90-tallet. Det ble slutten på Zimbabwe som mateksporterende nasjon.

Kyllingproduksjon gir håp for fremtiden

Sabona har i over 20 år vært tilstede i Nord- Matabeleland, et enormt område. Selv da alle hvite farmere og alle de store hjelpeorganisasjonene ble kastet ut av Zimbabwe da Mugabe regjerte, klarte grunnlegger Ynghild Solholm å klore seg fast, under radaren. Den modige unge jenta i tyveårene klarte å skaffe penger fra norske givere og gi mat til tusenvis av mennesker slik at ingen sultet under de mange sultkatastrofene.

Sabona har hele veien hatt helhetlig fokus på utdanning, helse og sysselsetting. Tusenvis av barn og voksne får skolegang og mat. Å få opp matvareproduksjonen i Zimbabwe er at av Sabonas fokusområder fremover. Det er en av nøklene til selvstendighet og bekjempelse av fattigdom.

Vi skal bygge kyllinghus! Det skal gis opplæring, det skal markedsføres og selges. Familier skal se at det er håp for fremtidige generasjoner. Ved å skape små familiebedrifter skal vi sakte men sikkert sikre kjærkommen inntekt, selvstendighet og nok mat i grytene. Det er mulig. Og det er på tide. Kan kyllingen være redningen? Ja, det tror vi! Vi tror på en lys fremtid med lyst kjøtt.

En bragd?
Sabonas drøm er å få opp matvareproduksjonen i Zimbabwe igjen. Det vil gi tilgang på både næringsrik mat og penger til skolegang og legehjelp for tusenvis av sårbare mennesker på landsbygda. I tillegg gir produksjonen tilgang på viktig naturgjødsel. Markedet er der. Menneskene er der. Viljen er der. Vi vet at vårt virke skaper håp for fremtiden for mange. Vi skal få det til – og jeg vil gå så langt som å kalle det en bragd. Dette er en bragd du har lyst til å være med på.

Dersom du vil lese mer om hva vi gjør eller har gode innspill om vårt ambisiøse og bærekraftige kyllingprosjekt, setter vi stor pris på å høre fra deg. Alle innspill er kjærkomne.

Av Elisabeth Kalvø Reiersen, daglig leder Sabona