Bakgrunn

Ynghild Solholm reiste til Zimbabwe i 1999, med et ønske om å utføre hjelpearbeid. Hun dro helt på egenhånd, uten tilknytning til noen organisasjon, og startet sitt arbeid i Dopota, en liten landsby hvor hun ble ønsket velkommen av lokalbefolkningen.

 Ynghild begynte å undervise i engelsk og om aidsproblemene, men fordi svært mange av barna besvimte i skoletimene, innså hun fort at barna først og fremst trengte mat. Hun reiste hjem og organiserte en støttekonsert, og kom tilbake med nok penger til å starte opp en matstasjon på skolen hvor barna daglig fikk et varmt måltid.

Fra 1999 til 2006 bodde hun i landsbyen, og fikk nært kjennskap til utfordringene på grasrota. I 2002 organiserte Solholm og venner i landsbyen en arbeidskomité som ble starten på en organisert virksomhet i Zimbabwe.
Arbeidet har gjennom årene utviklet seg til å omfatte større prosjekter og dekke flere behov i landsbyen, samt behov ved andre skoler og klinikker i området.

Ynghild Solholm drev et enmannsforetak fra Norge og arbeidet alene med støtte fra norske givere frem til Sabona ble en stiftelse i november 2003. Hun organiserte med tiden flere støttekonserter, og venner, familie, kjente og ukjente bidro med pengestøtte, slik at landsbyen kom seg gjennom den verste sultkatastrofen som har rammet det sørlige Afrika uten dødsofre i 2002/2003.

I dag er Sabona en stiftelse som utfører prosjekter på grasrotnivå i Zimbabwe. Fokus på hjelp til selvhjelp, få mellomledd og direkte kanalisering av midler gjør prosjektene effektive og sterke. Lokalbefolkningen eier selv sine egne prosjekter, de er med i hele prosessen, fra ide, til utførelse og drift, og dette gir prosjektene verdighet og gjør dem bærekraftige.

Sabona er et resultat av møtet mellom to forskjellige kulturer, ydmykhet og respekt.

Visjon & Verdier

Visjonen vår er vekst. Zimbabwe i vekst. Mennesker i vekst. Alle mennesker trenger å skape. Sabonalogoen er en blomst. Sabona betyr “Hei” eller “jeg ser deg”! 
Mennesker trenger å bli sett, for å vokse og for å skape. 
Gjennom visjonen vår jobber vi mot:
- Hjelp til selvhjelp
- Midler direkte frem
- Knytte relasjoner mellom Zimbabwe og Norge gjennom kunst, kultur, musikk, helse eller utdanning

Fremme likeverd for å skape 
positiv bistand.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev: