Hvem er vi

Sabona er en bistandsorganisasjon som jobber på grasrota for en bedre fremtid for menneskene i Zimbabwe, et konfliktfylt land langt sør i Afrika.

Vi jobber daglig med FNs bærekraftsmål for å blant annet utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet innen 2030.

Sabona har et helhetlig fokus på utdanning, sysselsetting og helse. Av erfaring vet vi at alle tre må til for å skape et bærekraftig samfunn, og hjelp til selvhjelp er nøkkelen til suksess. Derfor sørger vi for at lokalbefolkningen eier selv sine egne prosjekter og er med i hele prosessen, fra idé, til utførelse og drift. Når et prosjekt er ferdig er det lokalsamfunnet som tar seg av driften slik at Sabona trygt kan gå videre til å hjelpe andre som trenger det. Dette skaper prosjekter som er solide, effektive, transparente og bærekraftige (les mer om våre prosjekter).

Det hele startet i 1999 da vår grunnlegger, Ynghild Solholm, reiste til landsbyen Dopota. Som lærer opplevde hun at barn besvimte av sult i timene og innså raskt at noe måtte gjøres! Med eget studielån og bidrag fra en støttekonsert i Norge startet hun en matstasjon på skolen. Fattige foreldre som ellers ville holdt barna hjemme for å få hjelp til å finne mat, sendte dem nå på skolen. Skolefraværet forsvant og en lysere fremtid ble mulig! Sabona serverer nå over 300.000 skolelunsjer hvert år og har hjulpet over 14.000 barn og ungdom med utdanning. 

Sabona betyr “jeg ser deg” på Ndebele. Et passende navn da organisasjonen ble stiftet i 2001.

Sabona har lang erfaring, og har som eneste organisasjon jobbet uavbrutt i Zimbabwe siden 1999 under svært utfordrende forhold. På den tiden har vi nådd mange måI i samarbeid med lokalbefolkningen og kan i dag vise til gode resultater. Sabona består i dag av 7 ansatte i Norge og Zimbabwe, engasjerte støttespillere, et styre i hvert land, frivillige arbeidsgrupper og hele lokalbefolkningen. Vi har en sterk identitet og ønsket om å hjelpe sitter i DNAet vårt.

Drømmen er å få til varige forbedringer og å sette tydelige spor. Det er enkelt, men samtidig så vanskelig: Flere barn og unge må gå på skolen for å få mulighet til en bedre fremtid, men det koster å hjelpe. Sabona er en effektiv organisasjon. Vi bruker svært få midler på innsamling og over 90% av alle bidrag går til konkrete prosjekter i Zimbabwe (se Innsamlingskontrollen). Fordi vi er en liten organisasjon er vi sårbare og avhengige av faste givere, donasjoner, bedriftspartnere og engasjerte støttespillere. Dette gir oss forutsigbarhet og kraft til å gjennomføre våre prosjekter. Hvis du kan hjelpe oss med det, skal vi ordne resten.

 

Her jobber vi

 

Zimbabwe ligger i det sørlige Afrika. Befolkningen er om lag 16 millioner. Det er flere folkegrupper som bor i Zimbabwe, og majoriteten tilhører befolkningsgruppen Shona (85%). Minoritetsgruppen Ndebele (15%) bor i hovedsak i Matabeleland, som er den sørvestlige delen av Zimbabwe og grenser til Zambia og Botswana.

Sabona arbeider på grasrotnivå i Nord-Matabeleland (se kart) og prosjektene er tilknyttet skoler og klinikker i ulike landsbyer i Lupane og Hwange fylke (district) og områdene rundt Bulawayo, den nest største byen i Zimbabwe.

Utviklingen i Zimbabwe har gått i motbakke i flere år. Politisk uro og inflasjon har preget landet de siste årene. I tillegg står befolkningen ovenfor utfordringer knyttet til HIV/AIDS, klima og dårlig jordsmonn. Sabonas prosjekter møter disse utfordringene og skaper vekst og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Organisasjonen har klart å bli på grasrota og holdt liv i våre prosjekter gjennom landets vanskelige perioder. Vi jobber målbevisst for å hjelpe flest mulig og gi trygge rammer for gode prosjekter.

Visjon & Verdier

Vår visjon er Zimbabwe i vekst. Mennesker i vekst. Alle mennesker trenger å skape og vokse, men da må de bli sett. Sabona betyr “jeg ser deg”! 

Sabona tror på:

  • Utdanning er nøkkelen til en bedre fremtid
  • Hjelp til selvhjelp
  • Bærekraftig sysselsetting
  • Lokalt prosjekteierskap
  • Midler direkte frem
  • Fremme likeverd

"Vi er svært trygge på at hjelpen når frem. Gevinsten i bedriften er størst internt. Våre ansatte er stolte over hva vifår utrettet i regi av Sabona" Ola  Skjeseth– adm. dir. i Svinøya Rorbuer

"Jeg har selv vært i Zimbabwe to ganger og sett hva Sabona gjør på grasrota der. For meg er det umulig å ikke bidra med alt jeg kan, etter å ha sett hvilken forskjell Sabona gjør for menneskene der.  Spesielt barna, som får mulighet til å ta styring over sine egne liv gjennom skolegang" Fridtjof Nilsen –  programleder TV Norge 

  Hjelp til selvhjelp er nøkkelentil en bedre fremtid

Meld deg på vårt nyhetsbrev: