Brønner

Rent vann er en menneskerett.

Sabona har bidratt til at flere brønner har blitt boret og at de oppgraderes og repareres jevnlig. Sabona ser et sterkt behov for at lokalbefolkningen selv kan ta styring for å redde vannsituasjonen umiddelbart! Vi mener vår kunnskap om lokale forhold, samt landsbybefolkningens involvering og engasjement i prosjektene er avgjørende for å oppnå bærekraftige resultater. 
Et eksempel på hvordan vi engasjerer lokalbefolkningen er at vi kurser de lokale slik at de kan bistå når brønnen går stykker. I 2008 ble syv mann kurset for å kunne hjelpe til når brønnen gikk i stykker. Tidligere kunne et område med 50 husstander og en brønn vente opptil en måned før den eneste i provinsen kunne komme og reparere brønnen. Sabona ønsker å satse på dette. For hver brønn vi bygger ønsker vi å kurse tre mann! Det overordnede målet med brønnene er å fremme utvikling og selvstendighet hos lokalbefolkningen gjennom tilgang på rent vann.

Det kan være lange avstander til nærmeste vannkilde – kvinner og barn går opp til 4 kilometer hver dag for å hente vann. Vann som ofte er urent. Halve dagen kan gå med på å hente vann, og etterpå er det sjelden tid eller krefter igjen til å gå på skole eller arbeid, og familiene fanges dermed i en ond sirkel av fattigdom og sykdom. Så langt har Sabona vært med på å installere 11 brønner. En brønn kan gi over 1000 mennesker tilgang på rent drikkevann, i tillegg til at det gir mulighet for å dyrke grønnsaker.

Brønnene er også et viktig sosialt samlingssted. Her møtes kvinner og barn ved morgengry eller før solen går ned og prater om dagens gjøremål, utfordringer og ikke minst dagens sladder.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: