Bli med på å skape en fremtid for en hel generasjon!

For 7 kroner dagen kan du gi et barn skolegang i ett helt år. 40 kroner i måneden gir et barn ett varmt måltid om dagen.

Sabonas fadderordningen har gitt skolegang til mange tusen barn, men behovet er fremdeles stort. Ditt fadderskap gir barn som har mistet foreldrene sine eller som har foreldre som ikke kan betale for skolegang, muligheten til å få en utdanning. Vi har fadderbarn på 38 skoler.

Et barn som opplever sult kan ikke lære. 750 barn får gjennom matstasjoner ett næringsrikt måltid på skolen. For de fleste er dette måltidet det eneste de spiser på en dag. Det gir barna energi og næringsstoffer til læring og utvikling, og sørger for nær 100% oppmøte på skolene. Oftest er det jenter som må slutte på skolen eller som blir holdt hjemme for å hjelpe familien med å finne mat i vanskelige tider. Det er også ofte lange avstander til nærmeste vannkilde, og det er ikke uvanlig at kvinner og barn bruker halve dagen på å hente vann – som kan være urent. Etterpå er det sjelden tid eller krefter igjen til å gå på skole eller arbeid, og dermed fanges man i en ond sirkel av fattigdom og sykdom.

For å møte disse utfordringene jobber Sabona aktivt med utdanning, ernæring og helse. Vi mener en helhetlig tilnærming og tankegang er avgjørende for å lykkes med hjelp til selvhjelp.

Ved å bli fadder gir du oss mulighet til å fortsette vårt arbeid med å gi barn i Zimbabwe en fremtid - du er med på å gi de mest utsatte barna trygghet og tilgang til skolegang, mat og rent vann. 

Du kan velge mellom to fadderskap, Sabonavenn eller Sabonafadder.

Sabonavenn: Som Sabona venn støtter du Sabonas arbeid med utdanning og får jevnlige oppdateringer om Sabonas arbeid gjennom nyhetsbrev på mail. Beløp velger du selv.

Sabonafadder: Som Sabona fadder støtter du Sabonas arbeid med utdanning og får jevnlige oppdateringer om Sabonas arbeid gjennom nyhetsbrev på mail. I tillegg mottar Sabona faddere bilde og julekort, og kan skrive brev direkte til sitt fadderbarn. Beløpet er 225 kroner i måneden (eller valgfritt beløp over).

Adresse for brev til fadderbarn: Sabona Trust, PO Box 2723, Bulawayo, Zimbabwe (skriv navn på fadderbarn/skole kun inne i brevet/pakken)


Tusen takk for din støtte og for at du er med på å skape trygghet!

 

For å gi en enkeltgave, Vipps til #13214 / Sabona eller sett inn ønsket beløp på vår konto 1506.09.55171

Ved å bli fast giver gir du oss mulighet til å fortsette vårt arbeid med å gi barn og unge i Zimbabwe en fremtid. Bli med på å skape en fremtid for en hel generasjon!

I 2018 er beløpsgrensen for skattefradrag 40 000 kr. 

Bli Sabonavenn

Bli Sabonafadder

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev: