Bli med på å skape en fremtid for en hel generasjon!

Sabona har gitt skolegang til tusentalls barn, men behovet er fremdeles stort og ventelisten lang. Ditt fadderskap gir skolegang til barn som har mistet foreldrene sine eller ikke har råd. 

7 kr. dagen gir et utsatt barn skolegang i ett helt år. 

Et barn som opplever sult kan ikke lære. Matsjonene våre serverer 300.000+ næringsrike måltider på skolene hvert år. For de fleste barn er dette måltidet det eneste de spiser på en dag. Det gir barna energi til læring og utvikling, og sørger for nær 100% oppmøte på skolene. Oftest er det jenter som må slutte på skolen for å hjelpe familien med å finne mat. Det er ofte lange avstander til nærmeste vannkilde, og det er ikke uvanlig at jenter bruker halve dagen på å hente vann – som kan være urent. Etterpå er det sjelden tid eller krefter igjen til å gå på skole, og dermed fanges man i en ond sirkel av fattigdom og sykdom.

40 kr./mnd gir et barn ett varmt måltid om dagen.

For å møte disse utfordringene jobber Sabona aktivt med utdanning, ernæring og helse. Vi mener en helhetlig tilnærming og tankegang er avgjørende for å lykkes med hjelp til selvhjelp.

Som fast giver støtter du Sabonas arbeid med å gi de mest utsatte barn i Zimbabwe en fremtid med skole, mat og rent vann:

  1. Sabonavenn - du støtter vårt prosjektarbeid (utdanning, helse, sysselsetting) med et månedlig beløp du selv velger (min. kr 50/mnd)..Du vil motta jevnlige oppdateringer om Sabonas arbeid gjennom nyhetsbrev på mail.

  2. Sabonafadder - du støtter vårt arbeid med utdanning med et månedlig beløp på kr. 225/mnd (eller valgfritt over). Du vil motta bilde og julekort fra fadderbarnet ditt og kan korrespondere direkte (adresse: Sabona Trust, PO Box 2723, Bulawayo, Zimbabwe (skriv navn på fadderbarn/skole kun inne i brevet/pakken). Du vil også motta jevnlige oppdateringer om Sabonas arbeid gjennom nyhetsbrev på mail.


Tusen takk for din støtte og for at du er med på å skape trygghet!

 

For å gi en enkeltgave, Vipps til #13214 / Sabona eller sett inn ønsket beløp på vår konto 1506.09.55171

Ved å bli fast giver gir du oss mulighet til å fortsette vårt arbeid med å gi barn og unge i Zimbabwe en fremtid. Bli med på å skape en fremtid for en hel generasjon!

Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver til Sabona i 2019 er kr. 50 000.

Bli Sabonavenn

Bli Sabonafadder

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev: