Fatima klinikken

Sabona har i flere år samarbeidet med Fatima klinikken som ligger i Lupane distriktet. Sabona har blant annet bidratt med å supplere klinikken med medikamenter og utstyr, samt bidratt til å bedre infrastrukturen på klinikken. Klinikken har to sykepleiere som er opptrent i å jobbe som jordmødre. Pasienter som besøker Fatima klinikken bor i en radius på ca. 15 kilometer fra klinikken, og klinikken hjelper derfor mange pasienter.

En donasjon på kr 100 000 i 2013 fra Erna og Knut Engs Barnefond ble øremerket konstruksjon av en fødestue. I 2013 startet arbeidet med å bygge en fødestue på Fatima klinikken. Fødestuen ble ferdigstilt vinteren 2014 og fra april 2014 ble fødestuen tatt i bruk. Dette har ført til 0 rapporterte hjemmefødsler i området siden åpningen. Stuen har kapasitet til å ta imot 12 pasienter av gangen. Årlig antall fødsler på klinikken ligger på mellom 150 og 200. 

Fødestuen utgjør en enorm forskjell for kvinner og barn i området, og har skapt tryggere rammer rundt fødsel i et land hvor hver åttende kvinne dør under fødselen hver dag, ifølge FN. Før klinikken ble bygget fødte kvinner i samme rom som de andre pasientene oppholdt seg, de måtte ligge på gulvet og hadde ingen do. Nå har de en egen fødestue og venterom som er adskilt fra klinikken så kvinnene ikke trenger å forholde seg til de andre pasientene under fødselen. Her får de privatliv, egne senger, toalett og sykepleierne har nødvendig utstyr tilgjengelig.

I Zimbabwe må pasientene betale for alt de bruker av utstyr på klinikken og sykehuset: alt fra bandasjer, engangshansker, sengetøy, nåler og annet helt nødvendig utstyr. Pasientene må også stå ansvarlig for egen mat og personlige nødvendigheter. Her utgjør Sabona en viktig forskjell på klinikken, ved å bistå med utstyr og medikamenter. 

 

Brønn på Fatima klinikken

 

Sabona mottok støtte fra Nordox Foundation i 2016 for å borre en brønn og installere solcellepanel på Fatima klinikken i Lupane, Zimbabwe. Dette prosjektet er nå ferdigstilt. På 21 meters dybde fant vi vann, men for å forsikre oss om at klinikken kunne bruke den mengden vann de har behov for uten å overanstrenge brønnen ble den totale dybden på 60 meter. Det er estimert at pumpen skal gi omtrent 6000/6545 liter vann i timen og det er ingen bekymringer om at vannreservoarene vil bli tømt. Vannet er også testet av ZINWA (Zimbabwe National Water Authority) for å forsikre at vannet er kvalifisert som drikkevann. Videre ble det installert 8 solcellepaneler på taket av klinikken, samt solcellepaneler som sikrer varmt vann.

Tilgangen til rent vann på Fatima klinikken vil bidra til en bedret helse hos pasientene på klinikken, men det er også et stort bidrag for omkring liggende landsbyer. Sykepleierne på klinikken rapporterer at det er større aktivitet enn tidligere, flere oppsøker klinikken og tallene på fødsler i hjemmet har sunket. Det å ha rent vann i springen gjør behandlingen av pasientene lettere, men er også viktig da de som er syke og oppsøker klinikken slipper å bære med seg vann i bøtter når de oppsøker klinikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev: