Hjelpefond

Et omfattende hjelpefond når ut til mange. Mennesker fra hele landet har fått hjelp til livsnødvendige medisiner, operasjoner, sykehusinnleggelse og rådgivning.

Mange har mottatt mat, klær og nødvendig utstyr for å få hverdagen til å fungere på best mulig måte. Hjelpefondet gir råd til HIV/AIDS pasienter og har en fantastisk støttegruppe i landsbyen Dopota. Fondet har ansvar for å nå ut med informasjon om HIV/AIDS og malaria. Støttegruppen har også hatt workshops og sørget for å informere om incest.

I 2009 fikk Sabona 50 000 kroner i støtte til prosjektet ”Hjelpefondet”. Midlene ble brukt til å assistere de aller svakeste med livsnødvendige operasjoner, medisiner og ernæring. Hovedfokus lå på arbeid med HIV/AIDS pasienter. I en hverdag hvor AIDS-epidemien setter sine tydelige spor har mange barn opplevd å miste foreldre eller nær familie av AIDS. Dette er en ekstrem påkjenning for barnet, og noen ganger er også barna HIV-smittet. Sabona tar da barnet inn i hjelpefondet og bidrar til å gi medisinsk hjelp. Utallige ganger har vi sett alvorlige AIDS-syke med tilgang til riktig ernæring og medisiner bli friske nok til å bidra i samfunnet og ta seg av sine barn, i stedet for omvendt.
 
I 2009 så Sabona en reduksjon i dødsfall fra 45% til 15% blant HIV-positive.

75 % av HIV-smittede som fikk hjelp fungerte normalt etter oppstart på medisiner og tilgang på næringsrik mat. Videre førte støtten til at store mengder klær og sko ble sendt fra Norge for å bistå pasientene i hjelpefondet, og 200 eldre og syke fikk utdelt varme klær for å kunne møte vinteren, når temperaturen kan falle til under 0 grader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: