Høyere utdanning

Som følge av den politiske og økonomiske krisen i Zimbabwe har utdanningssektoren mottatt lite eller ingen statlig støtte de senere årene, og de færreste har råd til videreutdanning. Det er høy arbeidsledighet i landet og mange reiser ut for å skaffe seg arbeid. Matabeleland er det området i Zimbabwe som er mest neglisjert, og veldig få elever fra dette området får mulighet til videreutdannelse. Et utdanningsfond blir derfor veldig viktig for ungdommene i området.

Gjennom Sabonas høyere utdanningsfond i samarbeid med Kavlifondet får vanskeligstilt ungdom i Zimbabwe muligheten til å skape en fremtid ved å ta en utdannelse. Vi støtter studenter ved universitet, høyskoler og yrkesskoler. I tillegg til å dekke skolepenger, som er noe de færreste har mulighet til å betale, jobber Sabona med å veilede og tilrettelegge for studentene. Vi har flere prosjekter knyttet til opplæringen, blant annet studentforum, et mentorprogram, it-trening og vi har innredet et eget studierom for studentene. Støtten til studentene inkluderer også levekostnader da vi har opplevd at dette har vært en stor utfordring for studentene som allerede er i ordningen. Vi har fra oppstart sett en enorm utvikling hos studentene, de er svært engasjerte og studerer hardt. At så mange fra rurale områder nå tar høyere utdanning fungerer også som en motivasjonsfaktor for ungdom på videregående skole, og bidrar til å endre tankegangen til barna på landsbygda som aldri før har kunnet drømme om å få ta høyere utdanning.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: