Installering av elektrisitet

Elektrisitet er et viktig steg i utviklingen på landsbygda. Mye avhenger av dette. For eksempel er et vaksinasjonsprogram på en klinikk svært sårbart å få gjennomført uten strøm. Barn på landsbygda har et helt annet skoletilbud enn barn i byene. Spesielt viktig er tilgangen til opplæring i data slik at barna på landsbygda kan konkurrere om jobber etter endt utdannelse med barn fra byene. Lærere søker seg gjerne til skoler med tilgang til elektrisitet og vann. Å installere elektrisitet ved skolene er et viktig steg for å beholde gode lærere på landsbygda.

I 2004 fikk Dopota Primary School installert elektrisitet. Etter opprinnelige planer, hadde det tatt mellom 10 til 15 år før den hadde fått elektrisitet. Rektors kontor, samt 2 klasserom har fått innlagt elektrisitet, samt alle 8 husene til lærerne på skoles område.
Lærerne kommer fra større byer og tettsteder, og dette har vært et stort fremskritt for å få lærerne til å bli. Det er også flere av innbyggerne som etter hvert har fått tilgang på strøm.
Både når det gjelder tilgang på vann, arrangementer på skoleområdet og ikke minst kveldsundervisning har elektrisitet i tillegg høynet levestandarden for lærerne betraktelig.
Det har ikke alltid vært lett for lærerne å rette prøver og forberede morgendagen i lyset fra bålet eller fra et stearinlys. Skolen har selv tatt initiativ til å finne løsninger på å betale elektrisitetsregningen og har siden 2004 hatt tilgang på strøm.

2006 fikk Lupote Primary School installert elektrisitet ved skolen og i alle lærerhusene.

“It is so beautiful!” var konklusjonen til Mr.Nkomazana

Meld deg på vårt nyhetsbrev: