Klinikker

Siden 2001 har Sabona samarbeidet med klinikker for å møte lokalbefolkningens behov. Tre klinikker har vært Sabona sine samarbeidspartnere de siste årene. Klinikkene har fått tildelt mye nødvendig utstyr, medisiner, prevantivt informasjonsarbeid og utstyr for å bekjempe blant annet malaria. Innstallering av vann og oppbygging av infrastruktur er en viktig del av arbeidet. Sabona har gjennom flere år hatt utveksling og samarbeid på tiltak for blant annet malariabekjempelse.

Klinikkene i Zimbabwe har lite eller ingenting å tilby sine pasienter som går mange kilometer for å få hjelp. Derfor ønsker Sabona og være med på å bygge opp infrastuktur, bygge opp tilliten igjen til klinikkene og gjøre det mulig for sykepleiere å gi den hjelpen som behøves.

Sabona har gjennom et samarbeid med Ministry of Health identifisert 16 klinikker som har mottatt nødvendige medisiner og malariatester. I alt 19 klinikker og 3 sykehus mottar utstyr og medisiner. En klinikk har fått installert vann. Utveksling, “workshops” og prosjekter som har fokusert på malariabekjempelse har vært viktige tiltak, også i kartleggingen av problemene man står overfor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: