Kyllingoppdrett

Kyllingoppdrett bekjemper fattigdom

2004 var starten på et av våre livsviktige prosjekter innen matvareproduksjon. Da noen av landsbyenes HIV-positive medlemmer åpnet seg, på tross av stigmatiseringen, og fortalte om sin sykdom og dens utfordringer, begynte flere å støtte hverandre og snakke om hvordan man best kunne håndtere sykdommen. Gruppens medlemmer steg raskt i antall. Næringsrik mat er viktig for å kunne leve med sykdommen. Næringsrikmat er viktig for alle. Derfor satser Sabona nå på kyllingoppdrett.

I 2018, etter suksessen med grønnsakhagene, ble gruppens drøm og idé til kyllingproduksjon en realitet med hjelp fra Sabona, som har vært med å forme prosjektet og bistått med midler og ressurser slik at denne sårbare gruppen skal ha tilgang på næringsrik mat og penger til å få legehjelp. I dag består gruppen av 108 medlemmer som har delt seg inn i tre grupper fordelt etter område. Tre velfungerende kyllingoppdrettsanlegg har i dag mellom 200-300 Boschveld-kyllinger hver.

Denne rasen skal være hardføre og motstandsdyktige og ha evne til å tilpasse seg forholdene på landsbygda, samt at den vokser relativt raskt. Det gis opplæring om dyrehold og -velferd, vaksinering og annet. Anleggene bidrar til kjærkommen næring og inntekt som gjør at gruppen har mulighet til å skaffe seg noe midler til kostnader knyttet til sykdommen. Men ikke nok. Det er fremdeles et behov for å øke kyllingproduksjonen samt bistå i å fremme salgsarbeidet. Sabona jobber nå hardt for å oppskalere produksjonen slik at hele regionen på sikt skal kunne leve selvstendige og verdige liv.

Det skal gis opplæring, det skal markedsføres og selges. Familier skal se at det er håp for fremtidige generasjoner. Ved å skape små familiebedrifter skal vi sakte med sikkert sikre kjærkommen inntekt, selvstendighet og nok mat i grytene. Det er mulig. Og det er på tide.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: