Matdistribusjon

I 2002-2003 var det en sultkatastrofe som herjet hele den sørlige delen av Afrika. Zimbabwe var hardt rammet. Mat fra verdens hjørner nådde ikke området Ynghild Solholm arbeidet i. Ofte i slike situasjoner lykkes det ikke omverdenen å nå de som som trenger det mest. Dermed ble den første nødhjelp operasjonen som senere ble grunnlaget for oppstarten til Sabona igangsatt. I over ett år fikk mange hundre familier utdelt matrasjoner som tok deres familier gjennom sultkatastrofen uten dødsfall.

I over ett år fikk mange hundre familier utdelt mat-rasjoner som tok deres familier gjennom sultkatastrofen uten dødsfall. Flere tusen mennesker i fem områder fikk en rasjon som innholdt; bønner, tørr fisk, suppe, salt, maismel, ris, olje og såpe. I høytider blir det i tillegg delt ut i tillegg kaffe, te og sukker.

Sabona har gjennom dette prosjektet også kartlagt familier, satt opp en sunn strategi og ikke minst rettferdig instruks for utdeling som gagner alle.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: