Matstasjoner

I 2000 ble den aller første matstasjonen startet i Dopota. 300 barn fikk ett varmt, næringsrikt måltid på skolen hver dag.

Ynghild Solholm opplevde at barna besvimte av sult i timene da hun underviste. For henne ble det viktig å få på plass mat til barna slik at de kunne lære.
Den første matstasjonen ble et godt eksempel på hvordan en matstasjon skulle drives. Foreldregrupper ble tildelt dager og kom til sin økt og lagde mat til barna. Nødvendig utstyr kom på plass for å drifte stasjonen. Midler fra Knut og Erna Engs barnefond dekket i 2003 oppstart av totalt 6 matstasjoner, og videre drift av matstasjonene i 4 år. Hver matstasjon ga mat til rundt 400 barn på hver skole.

Matstasjonene er en målrettet måte å nå de aller svakeste, som er barna. For de fleste barna er dette måltidet det eneste de spiser på en dag. Matstasjoner sørger for at de får energi og næringsstoffer til læring og utvikling, og er også et sterkt insentiv for fattige foreldre til å sende barna sine på skolen, der de vet at barna også får et varmt måltid.

Gjennom de 6 matstasjonene fikk 2 400 barn fortsette å gå på skole i en ellers svært vanskelig situasjon, og har fått mulighet til å få en utdanning. 2 400 barn fikk dermed også ett varmt måltid hver dag i løpet av ett skoleår, noe som tilsvarer over 500 000 måltider i året.
I 2003 utvidet matstasjonene seg til flere skoler fra Dopota Primary School til:

  • Nechilibi Secondary School
  • Lupote Primary School
  • Chilisa Secondary School
  • Manganganga Primary School
  • Gundwane Primary School

Sabona har i dag matstasjoner på Dopota Primary School og Lupote Primary School. Her serveres det varme måltid til barna hver dag.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: