Medisinsk støtte

HIV og AIDS pasienter i Zimbabwe opplever stor mangel på tilgang til helsetjenester i områdene de bor. For mange ligger nærmeste helseklinikk eller sykehus flere kilometer unna, og pasienter dør derfor av sykdommer som kunne vært helbredet og pasienter med HIV/AIDS mister muligheten til å leve med sykdommen.

Sabona har derfor startet en støttegruppe for pasienter med HIV/AIDS hvor de blant annet får råd til hvordan å leve med sykdommen på best mulig måte. Blant disse rådene er kostholdsråd, og informasjon om viktigheten av å ta medisinen sin på riktig tidspunkter og med riktig næring for å få best mulig effekt av medisinen – og ikke oppleve å føle seg sykere av å ta medisin.  Mangel på informasjon og stigmatisering av smittede er et stort problem i Zimbabwe.

Mange pasienter sliter med depresjoner som et resultat av mangel på noen å snakke med. Dette skyldes blant annet stigmatiseringen rundt pasienter med HIV/AIDS, men også det faktum at pasientene ofte blir sett på som en økonomisk byrde av familien sin. Dette fører til at mange holder sykdommen sin hemmelig, og at mange nekter å teste seg for sykdommen. Ungdom har lite informasjon om sykdommen, og mange vet blant annet ikke at det er flere stadier av HIV/AIDS. Dette er også et tema det er vanskelig å ta opp i hjemmet.

 

Sabona ønsker å hjelpe pasienter med tilgang på transport til lokale klinikker og sykehus for konsultasjoner og oppfølging. Vi ønsker også at sykehusbesøk skal være gratis for pasientene, og vi ønsker å behjelpe lokale klinikker med utstyr. Sabona jobber også for å hjelpe pasienter med riktig næring og tilgang på mat. Gjennom støttegruppen følger vi opp pasienter, arrangerer samtaler på enmannshånd og gjennom grupper og besøker pasientene i hjemmet for å sørge for at familien er behjelpelige for de som er syke.

Støttegruppen har bidratt til en holdningsendring i området Sabona jobber. HIV/AIDS og sex er ikke lenger like tabu-belagt og generelt er det blitt en strengere holdning til beskyttet sex. Dette vil i det lange løp redusere antall smittede av HIV. Både menn og kvinner deltar i støttegruppen, noe som har gitt en overordnet bedre kunnskap om hvordan sykdommen smitter. Dette har også bidratt til økt dialog mellom menn, kvinner og ungdom i forhold til temaet sex, samt en bedre dialog om incest, overgrep og voldtekt. Kvinner har også uttrykt at de føler seg mer respektert av mennene sine, de blir hørt når de forteller om hva de har lært og de vet mer om sine rettigheter som kvinner.

Noe av det viktigste arbeidet ligger i informasjon og spredning av kunnskap, og vi ser at vårt arbeid med HIV/AIDS pasienter i Zimbabwe gir veldig gode resultater. Støttegruppen til Sabona bidrar til at HIV smittede kan bli en del av samfunnet igjen og bidra på en positiv måte. Ved å ha muligheten til å leve med sykdommen gis også muligheten til å bidra i hjemmet med både inntekter og husarbeid. Dette er en utrolig positiv og viktig forandring.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: