Sabona i dag

Utviklingen i Zimbabwe har gått i motbakke i flere år. Sabona har gått sammen med innbyggerne hele veien. Vi skaper håp for mange mennesker. Da trekker man seg ikke ut når behovet for hjelp er størst.

På grasrota i Zimbabwe drives viktige prosjekter av viktige mennesker; lokalbefolkningen. Hjemme i Norge jobber vi for å finansiere dette arbeidet. Vi ønsker å skape engasjement gjennom våre årlige arrangementer StandUp Aid, Jazz Aid, CSR-seminarer, Giraffe Charity Ball og konserter – blant annet fordi vi vil at våre givere skal få noe verdifullt tilbake.

Sabona Trust i Zimbabwe består av 6 ansatte, et styre, frivillig arbeidsgrupper og hele lokalbefolkningen. Skal en dam bygges, er hele landsbyen involvert. Skal den repareres er alle med. De eier sin egen dam.

Politisk uro og inflasjon har preget Zimbabwe de siste årene. I tillegg står befolkningen ovenfor utfordringer knyttet til HIV/AIDS, klima og dårlig jordsmonn. Sabonas prosjekter møter disse utfordringene og skaper vekst og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Organisasjonen har klart å bli på grasrota og holdt liv i våre prosjekter gjennom landets vanskelige perioder. Vi jobber målbevisst for å hjelpe flest mulig og gi trygge rammer for gode prosjekter.

Sabona Norge består av et styre, en daglig leder, programkoordinator, fadderansvarlig og økonomiansvarlig. Sabona har i tillegg 4 praktikanter, en ressursgruppe og mange mennesker som er fantastiske støttespillere! Mye av Sabonas arbeid gjøres på frivillig basis. Sammen med våre verdifulle bedriftspartnere og samarbeidsparntere gjøres det en enorm innsats for våre prosjekter.

Vi jobber med prosjekter som knyttes sammen gjennom utdanning, helse, jordbruk og kultur.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: