Personvernerklæring

I Sabona tar vi ditt personvern på alvor. Når du bruker vår nettside, tar kontakt med oss eller mottar vårt nyhetsbrev vil Sabona behandle personopplysninger om deg. Her vil du få mer informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi bruker dem og hvilke rettigheter du har knyttet til vår behandling av dine personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig

Overordnet behandlingsansvarlig i Sabona er daglig leder Lars Nordin. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig er:

Adresse: Hausmannsgate 29, 0182 Oslo

E-post: info@sabona.no

Telefon: +47 474 88 506

 

Formålet med behandlingen og personopplysningene som behandles

Sabona benytter de personopplysningene som er nødvendige for å kunne gi deg som fadder eller støttespiller god informasjon og oppfølging, samt oppfylle vår avtale med deg. Personopplysningene vi lagrer er nødvendige for å oppfylle avtalen vi har med deg, altså behandlingsformålet. For å oppfylle behandlingsformålet benytter vi personopplysningene du gir oss gjennom ditt fadderskap eller som støttespiller. Vi er også lovpålagt å oppgi ditt bidrag til skattemyndighetene slik at du kan få skattefradrag dersom du ønsker det.

Personopplysningene vi samler inn og lagrer:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato og personnummer.

Vi lagrer informasjon vi har mottatt i løpet av din periode som fadder eller støttespiller så lenge du er aktiv giver og så lenge det er nødvendig i forhold til behandlingsformålet eller i henhold til andre lovkrav. Vi lagrer også informasjon og kommunikasjon med deg gjennom din tid som fadder eller støttespiller, herunder eventuell kommunikasjon med ditt fadderbarn.

Vi lagrer denne informasjonen for å:

  • Motta bidrag fra deg som fadder/støttespiller.
  • Administrere og oppfylle våre forpliktelser i henhold til vår avtale med deg som fadder, giver eller støttespiller.
  • Bekrefte at vi har korrekt identitet og informasjon.
  • Formidle god og effektiv informasjon om Sabonas arbeid.
  • Sikre god og korrekt informasjonsflyt mellom giver og fadderbarn ved fadderskap.
  • Informere myndighetene om ditt skattefradrag dersom du ønsker dette.
  • Yte god og effektiv service ved håndtering av dine henvendelser og forespørsler.

 

Grunnlaget for behandling av personopplysninger

Sabonas grunnlag for behandling av dine personopplysninger er avtalen vi har med deg som fadder, giver eller støttespiller. Personopplysningene som behandles for å rapportere til skattemyndighetene om skattefradrag er hjemlet i loven. Behandling av personopplysninger for å oppfylle vår plikt i forhold til regnskapsføring- og bokføringsloven er også hjemlet i loven. I enkelttilfeller vil behandlingen også skje på bakgrunn av legitim interesse.

 

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger Sabona har samlet inn deles kun med andre selskaper som utfører oppgaver på vegne av Sabona og i forbindelse med levering av våre tjenester. Vi har databehandleravtaler med disse selskapene og det er Sabona som er behandlingsansvarlig for all data som innhentes.

I enkelte sammenhenger deler Sabona personopplysninger til andre fordi vi er rettslig forpliktet til det. Dette vil for eksempel være informasjon som utleveres til Brønnøysundregisteret og skatteetaten.

 

Dine rettigheter

Vår behandling av dine personopplysninger følger personopplysningsloven samt gjeldene forskrifter. Som støttespiller har du rett til å kreve: innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, begrensning, og å motsette deg visse former for behandling. Du har også mulighet til å klage til Datatilsynet dersom du mener behandlingen er i strid med reglene.

Dersom du ønsker å reservere deg mot direkte kommunikasjon eller har andre henvendelser knyttet til behandlingen av dine personopplysninger kan du benytte kontaktinformasjonen over.

 

Cookies

Vi benytter oss av informasjonskapsler/cookies på våre nettsider. Informasjonskapslene benyttes kun av Sabona og sendes ikke videre. Informasjonen vi innhenter benyttes i analyseverktøyet Google Analytics for å se brukermønsteret til de som besøker våre nettsider. Dette gjør vi for å gi deg som besøker en best mulig opplevelse og best mulig innhold. Informasjonen som samles inn til Google Analytics lagres på Google sine servere og er underlagt Google sine retningslinjer for personvern. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Informasjonskapselen slettes etter 24 måneder dersom du ikke returnerer til nettsiden.

Du kan lese mer om våre cookies her

Meld deg på vårt nyhetsbrev: