Skoler

Sabona er en stor støttespiller på de skolene hvor fadderbarna går, og bidrar med støtte til skoler slik at de kan holde åpent.

Det kartlegges hvert år de utfordringer skolene står overfor og Sabona samarbeider både med Ministry of Health, skolene og lokalbefolkningen for å styrke tilbudet.

Flere skoler har fått hjelp til utvikling av infrastruktur; å få satt inn vinduer i klasserommene, støtte til opprustning av skolebyggene, bygg av lærerhus og sanitæranlegg. Sabona har også bistått med støtte til installering av vann og elektrisitet samt bygg av grønnsakshager. I tillegg til dette bidrar Sabona med tiltak som gjør det mulig for skolene å samle inn penger til videre vedlikehold.

Skolene mottar hjelp til sportsarrangementer, skolelag har mottatt laguniformer i forskjellige idretter, støtte til å delta i og holde sports arrangementer. Skolene mottar også skolebøker, skrivebøker og annet nødvendig utstyr. Sabona har også bidratt med en Learning Lab som oppfyller kravene satt av regjeringen. To familier gikk sammen om innsamlingen som gir barna på Dopota Primary School tilgang til digital læring. Uten digital opplæring står barna sjanseløse i konkurranse med barn fra skoler i byene.

Les mer om Learning Lab her. 

Sabona har i dag et samarbeid med syv skoler, i tillegg har fadderordningen elever på 38 skoler i Nord-Matabeleland

Meld deg på vårt nyhetsbrev: