Skoler

Sabona er en stor støttespiller på de skolene hvor fadderbarna går, og har bidratt med støtte til skoler slik at skolene har kunnet holde åpent.

Det kartlegges hvert år de utfordringer skolene står overfor og Sabona samarbeider både med Ministry of Health, skolene og lokalbefolkningen for å styrke tilbudet.

Flere skoler har fått hjelp til utvikling av infrastruktur; å få satt inn vinduer i klasserommene, støtte til opprustning av skolebygget, bygg av lærerhus og sanitæranlegg. Installering av vann og elektrisitet samt bygg av grønnsakshager. Sabona hjelper også til med tiltak som gjør det mulig for skolene å samle inn penger til videre vedlikehold.

Skolene mottar hjelp til sportsarrangementer, skolelag har mottatt laguniformer i forskjellige idretter, støtte til å delta i og holde sports arrangementer. Skolene mottar også skolebøker, skrivebøker og annet nødvendig utstyr.

Sabona har i dag et samarbeid med seks skoler, i tillegg har fadderordningen elever på 38 skoler i Nord-Matabeleland

Meld deg på vårt nyhetsbrev: