Sanitæranlegg

I 2003-2004 begynte arbeidet med å installere vann og bygge toaletter og bad til lærere på Dopota Primary School. Samtidig ble det installert en Grundfos pumpe som pumper vann fra 90 meters dyp og fører vannet 250 meter fra brønnen helt opp til skolen. I sammenheng med prosjektet ble det tatt vannprøver for å sikre at 800 mennesker hadde tilgang på rent vann drikkevann, og at brønnen som var overbelastet ble avlastet.

Vannet forsyner både lærere, sanitæranlegget og også skolens grønnsakshage. Siden dette prosjektet ble gjennomført har 400 elever og 15 lærere hatt glede av dette hver dag i nå over 10 år, og det har hatt store ringvirkninger for elever og skolen. Tilgang på rent drikkevann bidrar til bedre helse, forhindrer spredning av sykdommer og styrker matvaresikkerheten. Barna har tilgang på rent drikkevann på skolen, som igjen bidrar til generelt bedre helse. Skolen har også kunnet starte opp en grønnsakshage som blir brukt til læring om jordbruk og dyrking av grønnsaker som forsyner matstasjonen, og hverdagen for lærerne har blitt mer effektiv.

Bygging av bad og dusj for lærerne på Dopota skole har vært et av de største fremskritt for lærernes situasjon på skolen. Ofte ønsker lærere å jobbe på en skole med elektrisitet og lett tilgang på vann, med dusj- og do fasiliteter. Derfor ønsker de ofte å jobbe i byene fremfor i de rurale delene av landet. For Sabona er det viktig å få gode lærere til å bli på skolene, og installering av vann på Dopota Primary School bidro til nettopp dette.

Bygget stod ferdig i januar 2004.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: