Tones barnehage

– vi ønsket å utarbeide et prosjekt i Tones ånd

I Dopota bor ca 800 barn og det er ca 100 barn under skolealder. Før har det ikke vært vanlig med førskole eller barnehage, men nå ønsker staten å innføre dette. Pr. dags dato så møtes barna under et tre. De skal lære å sosialisere og forberede seg til skolebenken.

Sabona har de siste årene prøvd å registrere alle familier hvor de voksne har falt fra. Dvs. at det eldste barnet er familiens overhode. Det er spesielt jentene som faller fra skolegang da de skal passe på mindre søsken, hente vann og ta vare på husholdningen. Barnehagen vil også bidra til at disse barna og ungdommene har mulighet til å gå på skole og fullføre skolegang, mens de små kan bli tatt vare på i barnehagen.

Dette er et veldig viktig prosjekt å kunne bygge opp, hvor barnas interesser blir ivaretatt. Vi ser også på dette prosjektet som forebyggende i HIV/AIDS-epidemien, i en tid hvor unge jenter prøver å skaffe seg måter å få endene til å møtes og skaffe penger. Sabona vil følge opp disse familiene slik at de har det de trenger mens de ennå går på skole.

Dette prosjektet er startet opp med initiativ fra familien til Tone.
Prosjektet startet opp i slutten av året 2007 men dessverre ble det en lang byggestopp p.g.a politisk vold og uroligheter.
Prosjektet er gjenopptatt.

En av Tones mange drømmer var å hjelpe andre, spesielt barn. Vi er dypt rørt og takknemlig over denne støtten og håper at en av Tones drømmer kan leve videre gjennom dette prosjektet.
“Tusen takk, kjære Tone, hvil i fred.”
Du er VÅR engel!

Kontonummer 1506.09.55171 - benyttes for å støtte “Tones Barnehage”
Merk innbetaling med: “Tone Karlsen”.

Du kan også registrere deg på nyhetsbrev og vil da få tilsendt informasjon om prosjektet.
Kjære venner,

Tusen takk for den enorme støtten dere har gitt til Tones Barnehage. En barnehage som bygges i Dopota i Tones ånd.
Vi vet at det er mange, mange mennesker som Tone brydde seg om og Sabona er ydmyk og rørt over å kunne få lov å oppleve hvor mange som var glad i Tone gjennom oppbyggingen av barnehagen.
Jeg hilste på Tone en gang for flere år siden gjennom en felles venn på et av våre arrangementer. Jeg har igjennom hennes fantastiske familie og venner fått oppleve Tones enorme kjærlighet.
Jeg har et bilde av Tone på kjøkkenet. Hun står sammen med mennesker jeg er glad i og blant bilder av engler. Min datter peker på englene og Tone er den største og vakreste av alle englene.

Vi har de siste årene møtt enorme utfordringer i Sabona sitt arbeide i Zimbabwe og det har vært tungt å måtte sette prosjekter på vent på grunn av den politiske og økonomiske situasjonen. Spesielt tungt har det vært å ikke kunne få ut mat til de som sulter, miste venner fordi helsevesenet har brutt sammen og ikke kunne bygge ferdig Tones barnehage som er vårt aller viktigste bygge-prosjekt.

Det har vært en lang prosess med konstant uvisshet om situasjonen. I flere år har en svært vanskelig situasjon i landet lagt vanskelige og umenneskelige utfordringer for menneskene i Zimbabwe og Sabona har vært svært preget av situasjonen både politisk og økonomisk.
Opp mot valget var det mye uroligheter og Sabona sine ansatte måtte legge ned arbeidet på grunn av sikkerhet. Etter valget forverret situasjonen seg og mangel på varer og tjenester har de siste årene gjort at det nesten har vært umulig å få på plass byggeprosjekter.
I dag, noen måneder etter en ny samlingsregjering øynes det håp om at situasjonen vil stabilisere seg.
Gjennom nye nettsider som kommer på plass over sommeren ønsker vi å vise dere fremdrift av prosjektet når vi gjenopptar byggeprosjektet.

Sabona er svært ydmyk og veldig takknemlig for all den omsorg, tolmodighet og velvilje dere har vist for dette prosjektet.

Tusen takk for all støtte!

Med ønske om fine dager,

Ynghild Solholm

Tone Karlsen
1978-2007

Meld deg på vårt nyhetsbrev: