Vanntilførsel

Brønner med støtte av Rotary

I 2015 fikk Sabona støtte fra Bekkestua Rotary til å installere to solcelledrevne brønner i landsbyene Matshabela og Mopane i Dopota/Mabala, Zimbabwe. Brønnene var ferdig 13. januar og prosjektet ferdigstilt 29. februar 2016. Arbeidet har gått gjennom flere faser:

  • Forarbeid og forundersøkelser
  • Boring
  • Graving og arbeid med installasjon av stålstrukturen til tankene
  • Frakt og installasjon av tanker
  • Graving og arbeid med forberedelser til installasjon av solcellesystem
  • Konstruksjon av vakthus og etablering av sikkerhetstiltak
  • Etterarbeid og opplæring

Brønner knyttes tett opp mot vårt overordnete mål om en bærekraftig utvikling. Men det er også flere delmål som er viktige, blant annet en bedret helse hos folket, tidsbesparelse, bedret ernæring og inntektsgenerering. Vi ser på dette ut ifra indikatorer om hvor mange mennesker som må gå mindre enn 1 kilometer, hvor mange som får tilgang på rent vann og hvor mange grønnsakshager som blir etablert. Målgruppen for disse to brønnene er 1000 mennesker som må gå mindre enn 1 kilometer for å hente vann, og de indirekte mottakerne er 2500 mennesker i landsbyene rundt.

1000 mennesker tilsvarer rundt 75 husholdninger. En husholdning på 7-10 personer bruker i gjennomsnitt 200 liter vann i døgnet, og vann blir som regel hentet i 20 liters bøtter som blir båret på hodet. Kortere avstand til nærmeste vannkilde utgjør en enorm forskjell for familiene, og spesielt for jentene og kvinnene som har arbeidet med å hente vann.

 

Brønn på Fatima klinikken.

Sabona mottok støtte fra Nordox Foundation i 2016 for å borre en brønn og installere solcellepanel på Fatima klinikken i Lupane, Zimbabwe. Dette prosjektet er nå ferdigstilt. På 21 meters dybde fant vi vann, men for å forsikre oss om at klinikken kunne bruke den mengden vann de har behov for uten å overanstrenge brønnen ble den totale dybden på 60 meter. Det er estimert at pumpen skal gi omtrent 6000/6545 liter vann i timen og det er ingen bekymringer om at vannreservoarene vil bli tømt. Vannet er også testet av ZINWA (Zimbabwe National Water Authority) for å forsikre at vannet er kvalifisert som drikkevann. Videre ble det installert 8 solcellepaneler på taket av klinikken, samt solcellepaneler som sikrer varmt vann.

Tilgangen til rent vann på Fatima klinikken vil bidra til en bedret helse hos pasientene på klinikken, men det er også et stort bidrag for omkring liggende landsbyer. Sykepleierne på klinikken rapporterer at det er større aktivitet enn tidligere, flere oppsøker klinikken og tallene på fødsler i hjemmet har sunket. Det å ha rent vann i springen gjør behandlingen av pasientene lettere, men er også viktig da de som er syke og oppsøker klinikken slipper å bære med seg vann i bøtter når de oppsøker klinikken.

 

Dam

I 2003 begynte arbeidet med å grave ut en stor innsjø i Dopota. Mange hundre innbyggere var involvert i byggingen. I dag står en dam full av vann som et resultat av hardt arbeid, dugnadstimer i tusentall og eierskapet av sitt eget prosjekt som en stjerne over Sabona sine prosjekter i Zimbabwe.

Grunnet ekstrem tørke i det sørlige Afrika i 2003 døde mange kyr i mangel på vann. Et av de største ønskene landsbyene i området hadde var å finne en løsning på hvordan de skulle kunne gi vann til buskapen uten å måtte gå milevis for å finne vann under tørkeperioden. Mange dyr hadde lidd og mange var døde.

Som en følge av dette startet vi i 2003 planlegging og research og fullførte prosjektbeskrivelsen. I september 2003 startet vi utgravingen av dammen med Benney Earthworks. Bygningsarbeidet på damveggen og overløpskanaler ble påbegynt og vi fullførte første fase. 20 000 tonn mudder ble gravd ut. Hele landsbyen og nabolandsbyer hjalp til med å bære stein til byggingen av damveggen og overløpskanaler og sand til sementen. Ca 60 personer møtte opp hver dag i perioden for å jobbe noen timer!

I mars 2004 startet vi fase to med videre planlegging for å fullføre arbeidet med de få midlene vi hadde igjen. Etter nøye research bestemte vi oss for å høyne damveggen og overløpskanaler, og mellom juli og slutten av august 2004 fullførte vi bygningsarbeidet. Vi har fått skryt for arbeidet vårt av både ingeniører og ministeriet for landbruk.

Fase tre ble avsluttet i 2005, og siden fulgte landsbyen opp med å merke av området for erosjon, samt bygge slamfeller og fjerne silt og mudder.

I slike prosjekter leier Sabona inn ekstern kompetanse, men benytter lokale ingeniører. Samtidig får lokale fra landsbyen gå i lære under murmester eller byggherre under hele byggeperioden, slik at man er sikker på at kunnskapen blir i området.

I dag brukes dammen i hovedsak som vann til dyrene, irrigasjon til grønnsakshagene og mursteinproduksjonen. Totalt 2 500 mennesker og rundt 2 000 buskap har brukt dammen hvert år siden den ble bygget. I perioder med tørke kommer også mennesker fra landsbyene rundt for å benytte seg av innsjøen. Siden dammen ble bygget har den holdt vann gjennom tørkeperioder nesten hvert eneste år. Lokalbefolkningen sørger selv for vedlikehold og at jord og silt blir fjernet med jevne mellomrom.

 

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev: