Youth Empowerment

I tillegg til arbeidet vi allerede gjør på og utenfor skolene har Sabona startet Youth Empowerment prosjektet på videregående skoler. Youth Empowerment skal fungere som en brobygger mellom grunnskole og høyere utdanning. Målet med prosjektet er å gi sårbare ungdom mulighet til å gjennomføre og bestå videregående skole gjennom støtte til skoleutgifter, materiell, ekstraundervisning og informasjons- og motivasjonsarbeid. Strykprosenten på avgjørende eksamener er høy, og Sabona mener en helhetlig tilnærming er avgjørende for å støtte ungdom gjennom videregående skole, og dermed gi unge muligheten til å skape en bedre fremtid for seg selv og samfunnet de lever i.

For å forhindre frafall fra videregående har det blitt avholdt motivasjonssamtaler i regi av studenter ved høyere utdanning som støttes av Sabona og Kavlifondet. Motivasjonssamtalene tar opp utfordringer som lange avstander, graviditet, lese- og skrivevansker, hjemmesituasjon, mangel på oppfølging og hjelp hjemme og lite fokus på utdanning i hjemmet som årsaker til dårlige prestasjoner på skolen og høy strykprosent.

Ungdom i prosjektområdet kommer fra familier der de har mistet en eller begge foreldrene og lever i ekstrem fattigdom. Ungdommen vokser opp i et miljø hvor det ikke er fokus på utdanning, og har derfor ikke gode forutsetninger eller kunnskap om viktigheten av utdanning og de mulighetene det kan gi. HIV/AIDS er svært utbredt og fortsatt sett på som tabu og er en trussel for ungdommen som mangler viktig og riktig informasjon om sykdommen. Hverdagen er tøff og de fleste går lange avstander for å komme til skolen, og når de kommer hjem venter husarbeid og andre oppgaver som gjør at det ikke er rom for å gjøre lekser. På toppen har de aller fleste en dag uten mat i vente. Disse faktorene bidrar til en ond sirkel av fattigdom da ungdommene ofte er umotiverte, og mangler håp og kunnskap om muligheter etter grunnskoleutdanning og dropper tidlig ut av skolen. Jenter er spesielt utsatt og sårbare da de er i en alder der flere blir tatt ut av skolen av foreldrene for å hjelpe til hjemme, eller blir gravide. Gjennom vårt arbeid jobber vi med å fjerne hindringene som gjør at disse ungdommene ikke klarer å fullføre skolen.

Mange av elevene sliter med det faglige og Sabona har et stort ønske om å kunne starte med ekstraundervisning både for enkeltelever og grupper som ferieskole mellom terminene. Fagene engelsk, matte og naturfag er særlig viktige i forhold til å bestå videregående og for muligheter til videreutdanning. Det vil legges opp til ekstra undervisning på lørdager og i ferier. Sabona har også et ønske om å ta med elevene fra videregående i de rurale områdene på studietur til byen og besøke utdanningsinstitusjoner for å gi veiledning om mulighetene videre, både yrkesfaglige og akademiske retninger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: